Националното изложение в Орешак отново отваря врати

    От понеделник, 03 август, Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата-Орешак, започва да работи отново.

След няколко седмично прекъсване, всички палати и търговската част на изложението ще са отворени.

   Временно изпълняващият длъжността управител на Изложението – Радион Букарев, вече започна работа в Изложението. Осигурено е и започване на работата на хората, ангажирани в магазина. Община Троян и новото ръководство на изложението предприемат извънредни мерки за финансово стабилизиране на фирмата. 

Националното изложение очаква своите посетители! 

Да припомним, че НИЗХИ Орешак бе затворено поради финансов недостиг при одитна ревизия. Бившият управител Иван Чакъров и счетоводителката на Изложението са подведени под съдебна отговорност  и за фалшифициране отчети на НИЗХИ. В момента тече досъдебно производство.

След като  е обсъдено предложение с Вх.№ Пр.-128/13.07.2020 г. от кмета на общината, взе предвид Решение № 7 на постоянната комисия  по „Бюджет, финанси и икономика”, Решение № 5 на постоянната комисия по „Образование, спорт, култура и граждански организации”, след проведено поименно гласуване, съгласно чл.27,  ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация с 27 общински съветници  са гласували , че приема Годишният счетоводен отчет и баланс за 2019 г. на „Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак“ – ЕООД, с. Орешак. Но не освобождават от имуществена отговорност управителя на „Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак“ – ЕООД, с. Орешак – Иван Александров Чакъров.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button