На вниманието на всички гости и граждани на Община Троян

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” – ЛОВЕЧ

РАЙОННА СЛУЖБА ,,ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” – ТРОЯН

До

Средствата за масово осведомяване nа територията на Община Троян

На вниманието на всички граждани на Община Троян както и преминаващи през населените и извън населените места на територията на общината, се обръща внимание за продължаващата усложнена обстановка предизвикана от високите температури. Остават все още в сила предпоставките за възникване на пожари в горски и полски територии. Необходимо е всеки един от нас да бъде отговорен при извършване на дейности които биха създали причини за възникване на пожари.

През летния период от месец май 2020 г. до настоящия момент на територията на общината са възникнали 46 бр. произшествия, като от тях 7 бр. са пожари в сухи треви. Основните причини за възникването на пожарите са небрежност при палене на на огън без да се преценява пожароопасната обстановка.

Традиционно от 14.09.2020 до 18.09.2020 г. се провежда седмица на пожарната безопасност. Събитието е посветено на професионалния празник на служителите от ГДПБЗН – МВР – 14- ти септември. Гражданите които имат желание да се запознаят с труда на пожарникарите, могат да го направят в сградата на РСПБЗН -Троян ул. „Георги Сава Раковски № 1, тел. 068668642.

От началото на годината в РСПБЗН-Троян са изготвени 17 бр. становища за съотвествие на инвестиционни проекти с изикванията за пожарната безопасност и 21 бр. удостоверения за възникнали пожари. Извършени са 4 бр. проверки по сигнали. Видовете административни услуги, предоставяни от РСПБЗН -Троян са издаване на сертификат за съответствие на обект с правилата и нормите за пожарна безопасност; Издаване на становище за съответствие на инвестиционен проект с правилата и нормите за пожарна безопасност; Издаване на становище за съответствие на строеж с правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с въвеждането му в експлоатация; Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност.

При възникнали въпроси в областта на пожарната безопасност, може да се ползва 

email: fscp-rs-troyan@mvr.bg

 

НАЧАЛНИК РСПБЗН – ТРОЯН:

ГЛ. ИНСПЕКТОР    /п/

ИНЖ. ПЕТЪР ПЕТРОВ

Източник
Пресцентър на РСПБЗН - ТРОЯН

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button