Най-малките троянчета ще влязат в обновената Детска ясла

Месец предсрочно децата ще влязат в ремонтираната сграда

Детска ясла – Троян утре ще приеме най-малките троянчета обновена по проект, финансиран от Община Троян и Проект “Красива България”. Това съобщи във социалната мрежа Фейсбук,  кметът Община Троян Донка Михайлова

Срокът за да  приключи ремонтът на Детска ясла в града бе до 30.09.2020 г., но от утре 01.09.2020 г.  най-малките жители на Троян ще могат да играят в обновената си детска ясла.

 В в края на месец май, кметът Донка Михайлова подписа договор с фирмата изпълнител – „Елит-МХ“ ЕООД гр. Ловеч, избрана след проведените процедури за избор на изпълнител, съгласно Закона за обществените поръчки, за обект „Основен ремонт детска ясла Троян“. Работата на обекта започна на 1 юни – Ден на детето. Срокът за изпълнение е четири месеца.

Подменени са електро- и ВиК- мрежите. Изградена е ОвК мрежата. Изпълняват се мазилки, шпакловки, подмяна дограми, стенни и подови покрития. За времето на изпълнение са назначени четири безработни лица, като целта е да усвоят професия – строител. Успоредно с изпълнението на строителния обект, по изискванията на проект „Красива България“, се провежда курс за професионално обучение на 12 бр. регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ безработни лица по специалността „Подпомагане на възрастни”. В края на обучението ще положат изпит и ще получат сертификат. В последствие ще бъдат включени при изпълнение на социални проекти от община Троян. Ремонтните дейности следваха да приключат до 30 септември. 

Месец предсрочно децата ще влязат в ремонтираната сграда

Related Articles

Back to top button