Розалина Русенова е председател на Съветa по въпросите на социалните услуги

 Кметът  на община Троян  предложи на Общинските съветници  да се създаде Съвет по въпросите на социалните услуги. 

Това бе обсъдено  от  постоянната комисия по „Здравеопазване и социална политика”. След проведено поименно гласуване, съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация е дадена зелена светлина за създаването на подобен вид Съвет.
На редовната сесия на троянския парламент и  на  основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 27, ал. 1-3 от Закона за социалните услуги,  Общинският съвет – Троян създава Съвет по въпросите на социалните услуги в състав:

Председател: г-жа Розалина Русенова – Заместник-кмет на Община Троян

Секретар: Главен експерт „Социална и здравна политика“

Членове:

 1. Иванка Църова – общински съветник;
 2. Васил Гадевски – общински съветник;
 3. Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – Троян;
 4. Директор на Дирекция „Бюро по труда“ – Троян;
 5. Представител на „Хуманност и Дълголетие“ ООД гр. София;
 6. Председател на териториалната организация на Съюза на слепите в Троян;
 7. Председател на Основна организация на инвалидите – Троян;
 8. Председател на Дружество „Военноинвалид“ – Троян;
 9. Председател на Дружество „Диабет“ – Троян;
 10. Управител на Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания гр. Троян;
 11. Управител на Комплекс за социални услуги с. Дълбок дол.

Съветът по въпросите на социалните услуги изпълнява заложените в чл. 27, ал. 2 от Закона за социалните услуги дейности и функции, като и такива, допълнително възложени от общински съвет – Троян.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button