Училището за планински водачи с. Черни Осъм спечели проект

Проектът „Планинските водачи с поглед в бъдещето – съвременно, актуално, качествено обучение“  на, Средно училище „Васил Левски“, с Черни Осъм ще бъде финансирана  Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул 1 „Модернизиране на материално-техническата база“.

Сумата, която е предоставена  от Министерството на Образованието е 60 648лв. Със средствата ще бъде закупено нова екипировка – алпийска и ски, ще се създаде работилница за ски и ще бъде разширена изкуствената стена за катерене, сподели директорката на „училището за планински водачи“Румяна Велешка. То  е първото в страната ни и второто в Европа средно училище с този специфичен профил.

Сърдечно благодарим и на партньорите, с които ще осъществим проекта – „Хижа Плевен“ ЕООД, „9А“ ООД, „Троян Екстрийм“ ЕООД, „ЕксКо Травъл“ ООД, споделиха екипа изготвил този проект.

Source
СУ"Васил Левски" Черни Осъм

Related Articles

Back to top button