74  пожара са възникнали от небрежност, 5 са умишлени

Началникът на троянската пожарна, гл.инспектор инж.Петър Петров, изпрати статистика за периода от месец януари досега (месец август) с молба да стане достояние до всички жители на Община Троян.

Служители на Районна служба за СПБЗН – Троян са посетили 205  произшествия от които 115  са в грaда , а останалите са К кметствата на общината.  22 от  произшествията са в община Априлци и прилежащите населени места.

От всички произшествия –  47  са в комини, 60  –  са в сухи треви, 2 в транспортни средства, 18  са отстраняване на опасни предмети (предимно дървета), 3  отводняване на жилищни сгради, 17  –  оказване на съдействие включително и на ЦСМП и други.

Като причини за възникване на пожарите – 74  са от небрежност при боравене с открит огън; 49- са неправилно ползване на отоплителен уред; 27  – природни явления; 10 –  други; 5 –  умишлени; 5  от късо съединение; 3  –  неправилно ползване на нагревателен уред; и  2 от техническа неизправност.

В 53  от  случаите  са произшествията са свързани с преки материални щети.

Спасени са 738 дка гора –  широколистна, смесена и иглолистна, 144  сгради, 9  леки автомобили, 5 лекотоварни автомобила, 87  – други(кошери; дърва за огрев, овощни градини, контейнери за смет)

Загинал  е  един(1) човек на 68 год., пострадали 3 човека мъж на 25 год., мъж на 48 год. мъж на 63 год.

По линия на държавен противопожарен контрол са извършени 4 броя комплексни проверки, 132  контролни проверки на обекти в експлоатация, 67  проверки в строежи и 158 тематични проверки във връзка с кампанийни мероприятия. Констатирани са 187  нарушения за които са съставени са 10 акта за установяване на административно нарушение и 57  разпореждания.

В службата са издадени 16  становища за съгласуване на инвестиционни проекти.

При възникнали въпроси в областта на пожарната безопасност, може да се ползва email: fscp-rs-troyan@mvr.bg.

 

 

Source
Пресцентър РСПБЗН Троян

Related Articles

Back to top button