Информация за хода на капиталовата програма в Община Троян

На редовната пресконференция на Кмета на Община Троян бе даден отчет за хода на капиталовата програма. Ще чуете какво каза Донка Михайлова по този  във видеоматериала.

Ето и самите данни:

      За ремонт и поддръжка на общински и местни пътища на територията на община Троян са предвидени средства на общата стойност 545 хил. лв. Изпълнители на строителството са „ПЪТПРИБОР“ ООД гр. София и „ПЪТИЩА“ ООД, гр. Велико Търново. Стойността на договора с „ПЪТПРИБОР“ ООД е 275 хил. лв. Към момента същият е изпълнен на 75%. Приключени са ремонтните дейности на общински път с. Горно Трапе, с. Белиш, с. Гумощник и с. Старо село-Голяма Желязна. Направена е хоризонтална маркировка в с. Орешак-Черни Осъм, Балабанско-Терзийско, Добродан-Врабево. Предстои полагане на маркировката в с. Бели Осъм и с. Чифлик и преасфалтиране на участък от пътя в с. Терзийско. Стойността на договора с „ПЪТИЩА“ ООД гр. Велико Търново е 270 хил. лв., като същият към момента е изпълнен на 50%. Приключено е преасфалтирането на пътя за с. Ломец, с. Патрешко мах. Спасовска, ремонт на съоръжения на пътя в с. Чифлик и преасфалтиране и изкърпване на проблемни участъци, ремонт на пътя между с. Дебнево-Добродан-Врабево. Насипан с минералбетон е участък от пътя за м. Ливадките и Коевци, с. Орешак. За преасфалтиране остава участък от път след детската градина в посока м. Коман в с. Калейца, ремонт на път за мах. Ивашница, Усойна, Бъзево и м. Пеновци в с. Черни Осъм.

Договорите с предмет „Ремонт улици, текущ ремонт и поддръжка на улични и тротоарни настилки на територията на град Троян през 2020, 2021 и 2022 г.” са два.

Първият е за Ремонт /изкърпване и преасфалтиране/ улична мрежа гр. Троян, сключен с „ПЪТПРИБОР“ ООД, гр. София, на обща стойност 1 080 000,00 лв. с ДДС. Годишна задача за изпълнение възлиза на 330 000 лв. с ДДС. Към момента изпълнени дейности по Ремонт /изкърпване и преасфалтиране/ улична мрежа гр. Троян са: изкърпване на единични дупки и деформации на настилката: ул. „Дунав“; ул. „Академик Ангел Балевски“ от мост „Лесопласт“ до кръстовище „Кози вир“; ул. „Георги С. Раковски“ от Пожарна до кръстовище с ул. „Опълченска“; ул. „Опълченска“ от кръстовище с ул. „Георги С. Раковски“ до кръстовище с ул. „Димитър Икономов“; ул. „Ген. Карцов“ от кръстовище с ул. „Македония“ до кръстовище с ул. „Димитър Икономов“; ул. „Васил Левски“ от кръстовище с ул. „Христо Ботев“ (Санаториум) до кръстовище с ул. „Шипка“; ул. „34-ти Троянски полк“ от кръстовище с ул. „Симеон Велики“ до кръстовище с ул. „Захари Зограф“; ул. „Македония“. Преасфалтирани са: участък от улица в кв. Попишка; ул. „Васил Спасов“ от кръстовище с ул. „Васил Левски“ до кръстовище с ул. „Петко Р. Славейков“ след реконструкция на канализация и ремонт водопровод; ул. „Лакарица“; ул. „Тома Хитров“;

 

Вторият договор – за „Ремонт тротоари гр. Троян“, е сключен с фирма изпълнител „МИРЧЕВ ЕЛЕКТРИК“ ЕООД, гр. Троян и е на стойност 480 000 лв. с ДДС, като годишната задача възлиза на 230 000 лв. с ДДС. Положена е нова тротоарна настилка по ул. „Тома Хитров“ на стойност 55 067,20 лв. с ДДС. В момента се работи по подготовка и полагане на бордюри и тротоарни плочи по ул. „Хан Аспарух“. Предстои да се ремонтира и тротоарната настилка по  ул. „Васил Левски“ – от кръгово кръстовище при АИР до ресторант „Фамозо“ и моста на пазара, както и по ул. „Захари Стоянов“ – от моста на старата полиция до кръстовище с ул. Димитър Икономов.

За „Ремонт улици, текущ ремонт и поддръжка на улични и тротоарни настилки в селата на територията на община Троян през 2020 г.” е сключен договор с фирма изпълнител: „ПЪТПРИБОР“ ООД, гр. София, на стойност 400 000 лв. с ДДС. Към този момент са изпълнени следните обекти: в с. Горно Трапе ул. „Мичо Димитров-Ганди“ е асфалтирана на стойност 5 499.24 лв. с ДДС; в с. Старо село ул. „Шарбан“ е изкърпена и е асфалтиран участък на стойност 8 999.15 лв. с ДДС; в с. Борима на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ е асфалтиран участък на стойност 26 999.98 лв. с ДДС; в с. Балканец ул. „Генерал Карцов“ са изкърпени единични дупки на стойност 4 999.99 лв. с ДДС; в с. Гумощник ул. „Чакърска“ е асфалтирана на стойност 8 998.66 лв. с ДДС; в с. Патрешко е асфалтиран участък на стойност 4 999.80 лв. с ДДС. На ул. „Нено Даракчиев“, с. Белиш е асфалтиран участък на стойност 6 499.25 лв. с ДДС. На улица в махала Габърска с. Балабанско е асфалтиран участък на стойност 6 498.29 лв. с ДДС. В ТК „Беклемето“ е асфалтиран участък на стойност 24 998.60 лв. с ДДС. В с. Ломец е асфалтирана ул. „Кънчо Христов“ на стойност 8 996.60 лв. с ДДС; в с. Дълбок дол е асфалтирана ул. „Божур“ и площадчето преди моста към центъра на стойност 13 498.13 лв. с ДДС; в с. Врабево ул. „Втора“ е асфалтиран участък на стойност 16 999.06 лв. с ДДС; улица „Дзънтаров“ в с. Дебнево; в с. Голяма Желязна е асфалтирана ул. „Кольо Владов“, а ул. „Мирчо Филипов“ е изкърпена. Изпълнените до момента СМР са на стойност 157 985.30 лв. с ДДС. 

Информация за хода на капиталовата програма в Община Троян
Гумощник- от 29.09.2020г.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button