Недка Топалова – общински съветник

В началото на днешната сесия Елка Ангелова – член на ОИК Троян обяви, че д-р Цветомила Дудевска(ПП“ГЕРБ““ няма право да бъде общински съветник поради служебното си положение- Управител на Белодробна болница Троян, т.к е в конфликт на интереси, защото поверената й институция е Общинска. По Закон за публичните предприятия не и позволява да заема и двата поста.

Законът за публичните предприятия е в сила от 1 януари и се отнася за дружества с над 50% държавно и общинско участие и за държавните предприятия. С допълнение, направено преди второто четене, от действието на закона бе изключена ББР

Да припомним,че д-р Дудевска бе общински съветник няколко мандата и бе председател на “Здравопазване и социална политика”.

На нейно място в групата на ГЕРБ се закле Недка Топалова-дългогодишен общински съветник.

Родена е  в град Сопот, област Пловдив. Завършила е висшето си образование във ВИИ „Карл Маркс“ гр. София /днес УНСС/ със специалност “Счетоводна отчетност“. Има следдипломна квалификация “Организация и нормиране на труда“. Работила съм като икономист, началник ТРЗ, счетоводител, главен счетоводител в производствена фирма и в сферата на услугите.

През мандат 2007-2011 година в Община Троян е  била заместник-кмет по „Бюджет, финанси и икономика“. През този период в Общината бяха спечелени и реализирани проекти по Оперативна програма “Околна среда“ – “Изпълнение на първи етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян”, проекти по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. „Интегриран проект за подобряване на градската среда на град Троян”, „Развитие на туристически атракции в община Троян” и други, които бяха успешно реализирани. Била е  ръководител на проект по Оперативна програма “Околна среда“. Общински съветник от ПП ГЕРБ- мандат 2015-2019 г., член на комисия „Бюджет, финанси и икономика“.

Винаги е  търилая решения за реалистично използване на общинския бюджет като основен инструмент за реализиране на местната политика.

„Ще устоявам запазването на съществуващите училища и детски градини по населените места в общината. Работих и ще продължавам да работя за развитие, за подобряване на инфраструктура и околната среда, за развитие и разширяване потенциала на туризма и туристическите атракции във всички населени места в Община Троян. Ще работя за всеки гражданин на Общината, защото Троянецът е горд Балканджия и той го заслужава.“ , казва Недка Топалова в предизборното си изложение.

“Здравопазване и социална политика” - състав от 7 общински съветника Председател: д-р Цветомила Дудевска Зам.-председател: д-р Петьо Маринов
Д-р Цветомила Дудевска

 

Източник
Държавен вестник

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button