Национален календар за изяви по интереси

1
Приложение № 1
НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР ЗА ИЗЯВИ ПО ИНТЕРЕСИ
НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
№ ИЗЯВИ СРОК НА

МЕЖДУНАРОДНИ ИЗЯВИ:
НАПРАВЛЕНИЕ “НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ”
1. Международен екологичен форум „Сребърна” (Национален конкурс за
ученически проекти по екология и опазване на околната среда „Сребърна
– 2021”; Международен конкурс за рисунка, есе, стихотворение, разказ
на тема „Планетата Земя – безценен дар”)
04-05 юни
2021 г.
Силистра НДД, РУО, ЦПЛР-ОДК, РУО
и община Силистра
НАПРАВЛЕНИЕ “ИЗКУСТВА”
2. Международен детски фестивал „Млади таланти” април 2021 г. София НДД
3. Международен конкурс „Аз обичам Черно море” октомври
2020 г.
Несебър НДД, ЦПЛР-ОбДК и община
Несебър
4. ХХII Международен конкурс за компютърна рисунка и колаж
„Творчество без граници”
май 2021 г. Хасково РУО – Хасково
5. ХХII Международен детски конкурс „Южни слънца” 02-04 май
2021 г.
Петрич РУО – Благоевград, НДД,
ЦПЛР-ОДК и община
Петрич
6. XXII Детски международен фестивал за православни църковни
песнопения и духовни песни „Осанна във висините“
08-09 май
2021 г.
София НДД

7. Международен културен форум „Велики Преслав“ април 2021 г. Велики Преслав Община Велики Преслав
8. Международен конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата” Районен – до
30.04.2021 г.;
Областен – до
30.05.2021 г.;
Национален –
м. септември
2020 г.
Общини
Областни
центрове
София

9. Международен ученически конкурс „Заедно в ХХІ век” за рисунки,
песни, стихове, есета, реферати и медийни презентации април 2021 г. София НДД
НАЦИОНАЛНИ ИЗЯВИ:
НАПРАВЛЕНИЕ „НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ”
1. Седмица на мобилността и Ден без автомобили октомври
2020 г.
Всички области НДД, РУО
2. Турнир на МПО „Млад огнеборец” за преходната купа „Юлиян
Манзаров”
октомври
2020 г.
Ловеч МОН, ГДПБЗН-МВР, ММС,
НДД, РУО на МОН, училища
и ЦПЛР, община Ловеч
3. Изложение-конкурс за младежко научно-техническо творчество октомври 2020 г. Горна
Оряховица
НДД, община Горна
Оряховица
4. Национален конкурс „Родолюбие” ноември
2020 г.
София РУО – София-град, НДД
5. Национален конкурс „Национален парк Рила – познат и непознат“ ноември
2020 г.
Благоевград НДД, РУО, ЦПЛР-ОДК и
община Благоевград
6. Турнир по английска реч и дебати ноември 2020 г.
– април 2021 г.
По график РУО-София-град

7. Ученическа научна сесия на УчИ – БАН ноември 2020 г. София БАН, в. „Аз-Буки“
8. Национална историческа конференция „Личности и събития, повлияли
на човешката история“
30 октомври – 01
ноември 2020 г.
Кърджали Община Кърджали, РУОКърджали, СУ
„П.Р.Славейков“, гр.
Кърджали
9. Национален конкурс по гражданско образование „Хората – еднакви и
различни”
декември
2020 г.
София МОН, НДД
10. Младежка научна сесия „Физиката в живота и в света около нас“ април 2021 г. София РУО, НДД
11. Младежка астрономическа конференция 02-04 април
2021 г.
Варна РУО, НДД, ЦПЛР-НАОП и
Община Варна
12. Прояви от целогодишната програма на Ученически институт по
математика и информатика (УчИМИ):
 Ученическа конференция
 Ученическа секция на УчИМИ към Пролетна конференция на
СМБ
 Лятна изследователска школа с международно участие (ЛИШ)
януари – август
2021 г.
Съгласно
програма
Община Севлиево, Институт
по математика и
информатика (ИМИ) – БАН,
НДД
13. Национален фестивал „Наука на сцената“ 23-26 април
2021 г.
Севлиево РУО-Габрово
14. Ден на Земята 22 април 2021 г. Всички области НДД, РУО, ЦПЛР
15. Национално състезание „Природата – наш дом“ април 2021 г. София НДД
16. Ученическа философска конференция „Човек – свят“ март
2021 г.
Бургас РУО, СУ „Епископ
Константин Преславски“ –
Бургас
17. Национален ученически празник „За хляба наш…” (конкурси: „Научна
разработка“ /проект/ за ученици от 8 до 12 клас; „Есе“ за ученици от 8 до
12 клас; „Разказ“ за ученици от 1 до 7 клас; „Рисунка“ за ученици от 1 до
7 клас; “Рецептите на баба“ за ученици от 1 до 12 клас; „Приложно
изкуство“ за ученици от 1 до 7 клас; „Обреди“ и „Драматизации“ за
ученици от 1 до 12 клас; „Макети“ за ученици от 1 до 12 клас; „Млад
дизайнер“ за ученици от 1 до 12 клас
23-24 април
2021 г.
Благоевград НДД, РУО, ЦПЛР-ОДК и община Благоевград

18. Национална викторина по безопасност на движението „Да запазим
децата на пътя”
май
2021 г.
Монтана НДД, Направление „Пътна
полиция” – ГДНП – МВР,
РУО и ЦПЛР – ОДК
Монтана
19. „Астро парти Байкал“ 28 май 2021 г. с. Байкал,
община Долна
Митрополия
НДД, община Долна
Митрополия, РУО – Плевен
20. Национални състезания по авиомоделизъм и ракетомоделизъм май
2021 г.
Ловеч НДД, ЦПЛР-ОДК и община
Ловеч
21. Национален конкурс „Зелена планета 2021”, част от Международен
детски екологичен форум – няма информация; няма предложение
април 2021 г. София НДД
22. Национална конференция по гражданско образование „Семейство –
училище – общество“
март 2021 г. Добрич СУ „Св. Климент Охридски“,
РУО на МОН и община
Добрич
23. „Народните будители и Аз“ май – юни
2021 г.
Пловдив РУО на МОН Пловдив
24. Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството” май-юни 2021 г. София НДД
25. Национално ученическо състезание „Защита при пожари, бедствия и
извънредни ситуации”
районни –
м. април 2021 г.;
областни –
м. май 2021 г.;
национален –
м. юни 2021 г.

26. Национални състезания по автомоделизъм
и корабомоделизъм
май – юни
2021 г. Харманли
НДД, РУО и община Враца,
РУО- Хасково
община Харманли
27. Зелена седмица юни 2021 г. Всички региони НДД, РУО
28. Литературен конкурс за създаване на авторски текстове на английски и
немски език „Този безкраен свят”
януари – юни
2021 г.
Варна РУО, община, Първа езикова
гимназия – Варна
29. Световен ден на околната среда 5 юни 2021 г. Всички региони НДД, РУО

30. Национален ученически журналистически конкурс „Григор Попов” март
2021 г.
Разград РУО-Разград, ЦПЛР-ЦУТНТ
– Разград, община Разград
31. Екологична конференция „Да мислим екологично за бъдещето“ май 2021 г. Бургас Община Бургас, РУО-Бургас,
Университет „Проф. д-р
Асен Златаров“
32. Ден на река Дунав 29 юни 2021 г. Всички области НДД, РУО
33. Републикански състезания на младежките противопожарни отряди
(МПО) „Млад огнеборец”
Районни –
м. април 2021 г.;
Областни –
м. май 2021 г.;
Републикански –
м. юни 2021 г.
КК „Албена” и с.
Кранево, община
Балчик

34. Национални състезания по науки и технологии с ученици от V до VІІ
клас по: природни науки, екология и технологии (модули: природни
науки, конструиране, алтернативни енергийни източници – слънчева
енергия)
юни
2021 г.
Кранево НДД
35. Национални конкурси по науки и технологии с ученици от VІІІ до ХІІ
клас по природни науки, приложно-технически науки и естествени науки
(икономика, програмни продукти, химия, ХВП, ел. прибори, устройства
и комуникационни средства, физика, астрономия, космос,
биотехнологии, биология, екология, енергийна ефективност)
юни
2021 г.
Кранево НДД
36. Републикански шампионат по правилата на Международния алианс по
туризъм (ФИА) – по безопасност на движението и приложно колоездене
април – юни
2021 г.
Съгласно сп. календар на  НДПК, НДД, общини
37. Републикански шампионат „Младежта за безопасност на движението” –
по безопасност на движението и приложно колоездене
април – юли
2021 г.

38. Национален конкурс за детска рисунка „Вълшебният свят на Родопите” октомври
2020 г.
Кърджали НДД, ЦПЛР-ОДК, РУО на
МОН и община Кърджали
39. Национален конкурс по фотография „Фотоприказки” октомври
2020 г.
Кърджали НДД, ЦПЛР-ОДК, РУО на
МОН и община Кърджали
40. Национален конкурс за православна поезия и проза „Рождество на
спасителя”
декември 2020 г. Бургас НДД, РУО, ЦПЛР-ОДК и
община Бургас
41. Национален конкурс за рисунка „Моят празник“ декември 2020 г. Стара Загора ЦПЛР и Община Стара
Загора
42. Национален литературен конкурс „Петя Дубарова” май 2021 г. Бургас РУО на МОН и община
Бургас
43. ХVІI Национален конкурс „Златна есен – плодовете на есента” 2 ноември
2020 г.
Севлиево НДД, ЦПЛР-ДК и община
Севлиево
44. Национален конкурс по народно приложно изкуство „От Коледа до
Васильовден”
декември 2020 г. София НДД
45. XV Национален конкурс „Морето, морето, морето…” за литературно
творчество и компютърна рисунка
ноември
2020 г.
Варна НДД, РУО – Варна, ЦПЛРОДК и община Варна
46. Национален конкурс „Ветеринарният лекар – лечител на човечеството“
за рисунка, есе, фотография, презентация, репортажна статия
януари – май
2021 г.
Стара Загора НПГВМ „Иван Павлов“,
РУО и община Стара Загора
47. Национална изложба-конкурс „Трифон Зарезан” 14 февруари
2021 г.
Сунгурларе НДД, РУО на МОН – Бургас,
ЦПЛР-ОДК и община
Сунгурларе
48. Национален конкурс „Моите детски мечти” февруари 2021 г. София НДД
49. XXIII Национален конкурс „Любовта в нас” за литературно творчество февруари
2021 г.
Варна НДД, РУО, ЦПЛР-ОДК и
община Варна
50. Национален ученически конкурс „Българските архитектурни паметници
в макети“
3 март 2021 г. Варна НДД, РУО, ЦПЛР-ОДК и
община Варна
51. Национален конкурс „Водата – извор на живот” за рисунка и приложно
изкуство
18 март 2021 г. Бургас НДД, РУО, ЦПЛР-ОДК и
община Бургас
52. XVI Национален конкурс за изпълнители на забавна песен април
2021 г.
Пловдив ЦПЛР-ОДК и община
Пловдив
53. XXIII Национален конкурс „Малките нашенци” за весела детска рисунка февруари – март
2021 г.
Казанлък НДД, ЦПЛР-ОДК и община
Казанлък
54. Национален конкурс за рисунка, компютърна рисунка и фотография
„Морето не е за една ваканция”
27 октомври
2020 г.
Бургас ЦПЛР-ОДК и община
Бургас

55. XXVII Национален детски фолклорен конкурс „Диньо Маринов” 02-04 април
2021 г.
Варна НДД, РУО, ЦПЛР-ОДК и
община Варна
56. Национален конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ“ март 2021 г. Стара Загора 2 ОУ „Петко Р. Славейков“,
РУО и община Стара Загора
57. ХVІI национален фестивал за млади изпълнители на българска
патриотична песен „Родолюбие”
17-18 април
2021 г.
Панагюрище НДД, община Панагюрище,
ЦПЛР-ОДК – Панагюрище
58. XX Национален пленер по изобразително изкуство „Традиция, екология,
творчество”
април 2021 г. Пловдив РУО, СОУ „Св. Св. Кирил и
Методий” и община Пловдив
59. Национален конкурс по народно приложно изкуство „Лазарка мома
гиздава”
април 2021 г. София НДД
60. Национален литературен конкурс „Писма до себе си“ април 2021 г. Стара Загора Община Стара Загора
61. Национален детски конкурс за рисунки на кулинарна тематика
„Рецептите на баба”
април 2021 г. София НДД
62. VІI Национален конкурс с международно участие „България в картини и
слово”
април – май
2021 г.
Търговище НДД, ЦПЛР-ОДК – община
Търговище
63 Национален конкурс „Щърко шарен, добре си ни дошъл“ май 2021 г. с. Самуилово,
Област Сливен
ОУ „Хр. Ботев“,
с. Самуилово
64. XIII Национален конкурс „Мадарският конник – символ на
историческото минало и европейското бъдеще на България”
май 2021 г. Шумен НДД, ЦПЛР-ОДК и община
Шумен
65. XIII Национален конкурс за изпълнители на популярна песен „Една
българска роза“
май 2021 г. Казанлък НДД, ЦПЛР-ОДК Казанлък
66. Национална изложба-конкурс за детска рисунка „Детство мое – реално и
вълшебно”
май 2021 г. Ловеч НДД, ЦПЛР-ОДК и община
Ловеч
67. Национални конкурси за литературно творчество и изобразително
изкуство „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев”
май 2021 г. София НДД
68. Национален конкурс за класически, характерни и модерни танци за купа
„Българска роза”
май 2021 г. Казанлък НДД, ЦПЛР-ОДК и община
Казанлък
69. Национален ученически литературен конкурс „Който спаси един
човешки живот, спасява цяла Вселена“
октомври 2020 г.
– юни 2021 г.
Бургас Община Бургас
70. Национален конкурс за стихотворение и есе „Живеем в земята на Ботев” май 2021 г. Враца НДД, РУО, ЦПЛР-ЦРД и
община Враца

71. Национален ученически конкурс „Куба – далечна и близка” април – юни
2021 г.
София НДД
72. XIV Национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен
„Морско конче”
юни 2021 г. Варна РУО, ЦПЛР-ОДК и община
Варна
73. Национален конкурс за детска рисунка „Под дъгата на детството” април 2021 г. Сандански 3 ОУ „Христо Ботев” и
община Сандански
74. Национален ученически конкурс за журналистика „Гео Милев“ май 2021 г. Стара Загора Община Стара Загора
75. Национален конкурс за детска рисунка „ПриказкиТЕ…” 29 май 2021 г. Варна ЦПЛР-ОДК, РУО и община
Варна
76. Национален конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен” 1 юни 2021 г. София РУО София-град, НДД
77. Национален литературен конкурс „Рицарска постъпка” 1 юни 2021 г. София РУО София-град, НДД
78. Национален конкурс на малките философи „Малкият принц“ октомври 2020 г.
– април 2021 г.
С. Селановци,
Община
Оряхово
ОУ „Н.Й.Вапцаров“, с.
Селановци
Използвани съкращения:
 МОН – Министерство на образованието и науката
 МВР – Министерство на вътрешните работи
 ММС – Министерство на младежта и спорта
 РУО – Регионално управление по образованието
 ЦПЛР – центрове за подкрепа за личностно развитие
 ОДК – Обединен детски комплекс
 ОбДК – Общински детски комплекс
 ЦРД – Център за работа с деца
 ЦУТНТ – Център за ученическо техническо и научно творчество
 НАОП – Народна астрономическа обсерватория с планетариум
 ОЦИДЗИ – Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси
 СУ – Средно училище
 ОУ – Основно училище
 РСПБЗН – Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”
 СУПБЗН/ОУПБЗН – Столично управление „Пожарна безопасност и защита на населението”/ Областни управления „Пожарна безопасност и
защита на населението”
ПРОЕКТ!
9
 ГДПБЗН – Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”
 СБУ – Синдикат на българските учители
 ППС – Пожароприложен спорт
 БФППС – Българска федерация по пожароприложен спорт
 РКИЦ – Руски културно-информационен център
 СБА – Съюз на българските автомобилисти
 БЧК – Български червен кръст
 ДНСП – Дирекция „Национална служба полиция”
 НДПК – Национално движение по приложно колоездене
 БФА – Българска федерация по авиомоделизъм
 БФАМС – Българска федерация по автомоделен спорт
 БФКС – Българска федерация по корабомоделен спорт
 СБП – Съюз на българските писатели
 СБЖ – Съюз на българските журналисти
 СОСЗ – Съюз на офицерите и сержантите от запаса
 КПД – Културно-просветно дружество
 НСЧ – Национален съюз на читалищата
 НСБМТД – Национален съюз на българските музикални и танцови дейци
 НСК – Национален спортен календар

Свързани статии

Back to top button