Програма „Еразъм +” – устойчива връзка между образование и наука

     На 23 септември, по време на срещата на екипа, работещ по проект „ICT@School“ по Програма „Еразъм +”, Ренета Бакарова, Цветелина Мутафова и Магда Латинска, преподаватели по природни науки в нашето училище, представиха на своите колеги участието си в двуседмичен структуриран курс в Св. Джулианс, Малта.

Те разказаха, че срещата с учители от различни страни и обмена на добри практики им е дала възможност да се запознаят с иновативни методи за интегрирано изучаване на предмет и език с активно използване на ИКТ; с нови методи за намиране на баланс между езикова подготовка и усвояване на специфични научни знания за успешна професионална реализация на учениците и поставящи ги в активна позиция, мотивиращи ги да разширяват и обогатяват своите знания и умения, необходими за бъдещата им реализация. Усвоените от преподавателите умения по време на обучението в Малта ще бъдат приложени в работата с учениците, приети в паралелките след пети клас – „Природа и технологии“.   

Средствата за финансиране участието на тримата преподаватели от СУ „В. Левски“ в структуриран курс в Малта са за сметка на проект „ICT@School” по Програма „Еразъм+“, ключова дейност 1.

 

Източник
Пресцентър СУ" Васил Левски"

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button