Съобщение

Уважаеми граждани и ръководители на предприятия,

Срокът за подаване на декларации и заявления по чл.19, ал.1 и ал.2 и чл.19а, ал.4 от Наредба № 7 за съдове за битови отпадъци за 2021 година е определен от 1 септември до 31 октомври на 2020 година. Декларации по образец се подават лично или чрез упълномощено лице в отдел „Местни приходи“, находящ се на ул. „Г.С.Раковски“ 55 или чрез пощенски оператор с писмо с обратна разписка. Заявленията се подават в ОП „Комунални услуги“, находящо се на ул. „Л. Каравелов“ 42, ет. 3.

ОТДЕЛ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”Съобщение

 

Източник
Пресцентър Община Троян

Свързани статии

Back to top button