Започва обновяване на детски съоръжения в детските градини в Троян

    Получихме тревожни сигнали от страна на родители, че състоянието на детските съоръжения в някои детски заведения  в Троян са изпочупени и са рискови за децата.         Потърсихме за становище по този проблем г-жа Иванка Джабраилова, началник отдел „Образование, култура, социални и младежки дейности“ в Община Троян.

Свързани статии

Тя отговори, че безопасната игра на открито и изграждането на занимателни детски съоръжения на детските площадки в детските градини в Троян е основен приоритет за общинска администрация.

На  основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси и чл.48 и чл.49 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджети, Общински съвет Троян на юлската  гласува промени в поименните списъци за капиталови разходи и текущ ремонт, финансирани с Целева субсидия /ЦС/ и Собствени бюджетни средства /СБС/.  Такава актуализация е направена  и за  „Текущ ремонт“ в дейност „Детски градини“ обект „Подмяна и ремонт детски съоръжения в детските градини на територията на Община Троян“ на стойност 14 000 лева СБС.

Благодарение на тази промяна в бюджета ще бъдат обновени и отремонтирани  всички детски съоръжения в детските градини. Фирмата, която трябва да се погрижи за катерушките до дни започват ремонтните дейности.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button