Заповед № 1205/14.09.2020 г. на кмета на Община Троян

Интерактивна карта за паркингите в града

Заповед № 1205/ 14.09.2020 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, с цел опазване живота и здравето на гражданите, недопускане настъпването на ПТП, спазване разпоредбите на ЗДвП и Наредба №1 на Община – Троян, постигане оптимална организация на движението по повод Фестивала с празнично шествие – дефиле във връзка с Български фестивал на сливата – Троян

НАРЕЖДАМ

1. За времето от 09.45 часа до 10.30 часа на 19.09.2020 г. ЗАБРАНЯВАМ движението на ППС в участъка от кръстовището на ул. „Васил Левски“ с ул. „Тома Хитров“ при Първа Инвестиционна Банка до кръстовището на ул. „Васил Левски“ с ул. „Симеон Велики“.

Движението на ППС да се осъществява по обходен маршрут, указван от служителите на полицията и Община – Троян.

Движението на ППС по забранените участъци да се възстановява непосредствено след преминаването на шествието.

2. ОПРЕДЕЛЯМ работно време на търговските обекти, заведенията за хранене и развлечения, обособени по повод фестивала, през периода 18.09.2020 г. – 20.09.2020 г., да е до 23.00 часа. Зареждането на същите да се осъществя през периода от 24.00 часа до 08.00 часа.

3. Посетителите на събитието, придвижващи се с ППС да бъдат насочвани към обособените паркинги. Да не се допуска паркирането на превозни средства по тротоари, банкети и свободни площи.

4. Началника на РУ – Троян да създаде организация на движението на територията на града с оглед недопускане ПТП и задръствания.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Началника на РУ – Троян.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Троян

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица.

Интерактивната карта упоменаваща местата за паркиране

Източник:
Пресцнетър Община Троян
Back to top button