Заповед № 1205/14.09.2020 г. на кмета на Община Троян

Интерактивна карта за паркингите в града

Заповед № 1205/ 14.09.2020 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, с цел опазване живота и здравето на гражданите, недопускане настъпването на ПТП, спазване разпоредбите на ЗДвП и Наредба №1 на Община – Троян, постигане оптимална организация на движението по повод Фестивала с празнично шествие – дефиле във връзка с Български фестивал на сливата – Троян

НАРЕЖДАМ

1. За времето от 09.45 часа до 10.30 часа на 19.09.2020 г. ЗАБРАНЯВАМ движението на ППС в участъка от кръстовището на ул. „Васил Левски“ с ул. „Тома Хитров“ при Първа Инвестиционна Банка до кръстовището на ул. „Васил Левски“ с ул. „Симеон Велики“.

Движението на ППС да се осъществява по обходен маршрут, указван от служителите на полицията и Община – Троян.

Движението на ППС по забранените участъци да се възстановява непосредствено след преминаването на шествието.

2. ОПРЕДЕЛЯМ работно време на търговските обекти, заведенията за хранене и развлечения, обособени по повод фестивала, през периода 18.09.2020 г. – 20.09.2020 г., да е до 23.00 часа. Зареждането на същите да се осъществя през периода от 24.00 часа до 08.00 часа.

3. Посетителите на събитието, придвижващи се с ППС да бъдат насочвани към обособените паркинги. Да не се допуска паркирането на превозни средства по тротоари, банкети и свободни площи.

4. Началника на РУ – Троян да създаде организация на движението на територията на града с оглед недопускане ПТП и задръствания.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Началника на РУ – Троян.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Троян

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица.

Интерактивната карта упоменаваща местата за паркиране

Източник
Пресцнетър Община Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button