Актуална информация за ремонтните дейности

Актуална информация за ремонтните дейности по ул. „Захари Зограф“ и ул. „Стефан Караджа“

Припомняме, че фирмата изпълнител на ул. „Захари Зограф“ е „ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД, гр. София, представлявано от Божидар Джелебов, а договорът за строително-монтажните работи е на стойност 472 237,64 лв. с ДДС. Дейностите по ул. „Стефан Караджа“, които започнаха на 01.06.2020 г., се изпълняват от фирмата „Парсек Груп“ ЕООД, гр. София, представлявано от Бончо Бонев, съгласно сключения с Община Троян договор, като стойността на строително-монтажните работи е 528 403,66 лв. с ДДС. 

Основните дейности на улицата „Захари Зограф“ са завършени. В края на месец август бе положена асфалтовата настилка. Изпълнена е хоризонталната маркировка, като остават някои довършителни работи. В хода на работата бяха разрешени възникнали проблеми с достъп до гаражи и дворове и подземната инфраструктура. Планира се обектът да бъде открит в навечерието на Празника на града – Петковден.

Дейностите по ул. „Стефан Караджа“ също напредват и се движат в уточнения времеви график. Там се изпълняват тротоарните настилки и бордюрите. Предстои довършване на тротоарите и бордюрите, след което ще започне и работа по асфалтиране. Припомняме, че в хода на работата бяха отстранени и дървета, част от зелената растителност по улицата, като е предвидено компесаторно засаждане на нови, подходящи видове. 

На актуализацията на бюджета на Община Троян бяха гласувани средства за проектиране на детски площадки на улиците „Захари Зограф“ и „Стефан Караджа“. Предстои да бъде обявена обществена поръчка за проектиране на две детски площадки, които попадат в района на горецитираните улици. След като приключи проектирането и се осигурят средства, ще бъдат изпълнени, с което Община Троян се надява прилежащите площи да придобият по-приветлив за живущите в района вид. 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button