Информация за самосрутилата се къща  в мах. Миленча (Черни Осъм)

       Във връзка с активната обществена дискусия по самосрутването на къща в махала „Миленча“, в която се твърди, че е нощувал Васил Левски, Община Троян се чувства ангажирана да предостави информация за действията си в последните години.

https://troyanexpress.com/2017/04/taynata-kashta-na-vasil-levski/
Преди 2 години

  Паянтова жилищна сграда, с адрес в с. Черни Осъм, мах. „Миленча“, ул. „Васил Левски“ №8, е aрхитектурен паметник на културата с местно значение – „Къща на Стоян Краев Грошев“ (преди на Найден Хасъмски). Сградата е собственост на частно лице. В различни литературни източници различни автори правят противоположни изводи за връзката на Левски с „тайната къща“ в махала „Миленча“. В последните години сградата е в тежко аварийно състояние. 

   Отчитайки нейната архитектурна, но и историческа стойност и възможната ѝ връзката с името на Васил Левски Община Троян от три години прави опити за  опазването на къщата от самосрутване. 

Представители на Община Троян и лично Кметът на общината многократно се срещаха със собственичката в опит да бъде намерено законово решение за запазване на къщата. Предлагана бе административна помощ, съдействие с институции. Отправено бе предложение Община Троян да закупи къщата и да я възстанови. Тази помощ беше отказвана от собственичката, която има законови правомощия да се разпорежда със собствеността си. Отчитайки риска за сградата, Община Троян със свое писмо от 3.08.2018 г. поиска от Министерство на културата проверка и решение за действие при аварийното състояние на къщата в съответствие с чл. 72 от Закона за културното наследство. След многократно настояване пред Министерство на културата на 11.03.2019 г. беше извършена проверка.

Установени са обстоятелства, застрашаващи безопасността на сградата, на съседните сгради, преминаващи граждани и автомобили около недвижимата културна ценност. С оглед недопускане на самосрутване, на 12.03.2019 г. на основание чл. 72, ал. 3 от Закона за културното наследство кметът на община Троян и регионален инспектор в Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ към Министерство на културата издават Указания за аварийно-временно укрепване на сградата. В указанията детайлно са дефинирани нужните строителни дейности с оглед на недопускане на самосрутване.

На 16.04.2019 г., по жалба на собственичката на къщата срещу горецитираните указания, в Административен съд – Ловеч е образувано административно дело №190/2019 г. Жалбоподателката моли съдът да определи, че имотът ѝ не представлява архитектурно-строителна недвижима културна ценност, както и това, че мотивите на оспорваните указания са неправилни и в противоречие с материалния закон.

На последното открито съдебно заседание (03.08.2020 г.) съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законния срок. 

На 9.10.2020 г. къщата се самосрути.

Към днешна дата все още съдът не се е произнесъл.

Повече информация за историята на къщата може да прочетете в тази статия – Коя е ‘ТАЙНАТА КЪЩА“ на Васил  Левски в с.Черни осъм (Троянско)?

Снимките са от архива на собственичката

Къща  в „Миленча“
Самосрутилият се покрив
Източник
Пресцентър Община Троян

Свързани статии

Back to top button