Иновации в педагогическата теория и практика

 

Прилагането на компетентостен подход в обучението по технологии и предприемачество е втората иновация, която въвеждаме от тази учебна година в ОУ „Иван Хаджийски“ – Троян.

Преди да бъде направено проектното предложение за одобрение от Министерството на образованието, иновацията бе предхождана от теоретична разработка в научен доклад, изготвен от директора на училището Ралица Бенчева. 

Докладът  послужи като теоретична основа за кандидатстването за иновативната практика. Използвах го за аргументация на проектното предложение. Сега получих и възможност да го представя пред широка научна аудитория на конференция „Актуални политики и практики в образованието. Компетентностният подход в образователния процес“ – обясни тя.

Конференцията се проведе в петък, 09.10.2020 г. в Плевен по инициатива на плевенския Педагогически колеж. Председател на Организационния комитет и домакин на събитието беше доц. д-р Емил Бузов. Конференцията се провежда за втора поредна година и има научно-практически характер. 

Участие взеха университетски преподаватели и педагогически специалисти от цялата страна. Те представиха доклади в три тематични направления: „Взаимодействия и партньорства в образованието“, „Управление и качество на образованието“ и третото – „Иновации в педагогическата теория и практика“, част от което беше докладът на Ралица Бенчева. „Иновации в педагогическата теория и практика“

 

Източник
Пресцентър ОУ"Иван Хаджийски"

Свързани статии

Back to top button