Конкурсът за управител на НИЗХИ Орешак предизвика много дебати

Изминаха  три месеца откакто Националното изложение на художествените занаяти е с временно-изпълняващ дейността  управител. Това е Радион  Букарев. 

По закон тази длъжност  е със  срок от 6 месеца. Дойде време да се обяви конкурс за длъжността в този срок заради  технологичното време  по обявяване на процедурата и др. Затова и трета точка от дневния ред на сесията на Общински съвет бе формулирана „Провеждане на конкурс за избор на управител на “Национално изложение на художествени занаяти и изкуствата – Орешак” – ЕООД, с. Орешак.

Комисията по икономика бе предложила  едно от изискванията за кандидатите да  има  ценз на  образованието – висше – бакалавър, а не само – магистрат. Това предложение бе прието.  Другото предложение бе комисията, която ще определи най-подходящия кандидат да е от 7 човека , а не както е написано – 6 . Трима от общинска администрация, определени със Заповед от кмета  и четирима общински съветници. Троянските избраници не приеха да има промяна в бройката. Остават шест човека.

Адв. Михаела Димовска (Местна коалиция „Глас Народен“) също предложи комисията да е 4+3. В закона за публичните предприятия ясно е упоменато какви трябва да са изискванията за кандидат на такова  предприятие. Според нея не са спазени всички законови разпоредби. Тя сподели, че на тези изисквания отговаря и бившия управител Иван Чакъров, но поради това,  че тече досъдебно дело  няма как да участва. Тя поиска кандидатите да са наясно  с моментните данни на базата с  Националното изложение.

Много същественото в изказването й , че тя предложи конкурс да има след промяна на Наредба №3, с която Община Троян ще има участие. Тя каза: „Няма концепция,  какво искаме от този Управител.  Няма принципал.“

Донка Михайлова – кмет на Община Троян отговори, че  е съгласна с  общинската съветничка по проблема,  че за управителите на Общинските  предприятия да има принципал. „Казаното е напълно основателно, но няма как да бъде вписано в конкурса, след като Общински съвет не е изградил стратегия за дейността на общинските предприятия. „

Относно  предложението да се отложи конкурса –  Законът  дава право временно-изпълняващия да има договор само 6 месеца. В противен случай НИЗХИ остава без управител.

По тази тема се изказаха още Николай Тодоров (Местна коалиция „Глас Народен“) , Даниел Сираков (ВМРО), инж. Владимир Хаджийски (БСП).

В крайна сметка   предложенията на адв. Михаела Димовска  не бяха приети. Общинските съветници предложиха Владислав Кардашимов (БСП), инж. Петко Пенков(ГЕРБ) , Младен Мондешки (ДПС) и адв. Михаела Димовска (Местна коалиция „Глас Народен“)  за членове на комисията по избор на управител на НИЗХИ. След балотаж между Мондешки и Димовска, съветниците избраха водачът на  групата на ДПС.

Нека припомним, че бившият управител подаде сам оставката си заради подавана флашива информация за състоянието на НИЗХИ и липса на финансови средства. В момента тече досъдебно производство.

Троянските избранници решиха – конкурс ще има.  Целият дебат по темата ще чуете във видеоматериала.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button