Съобщение от Временния оперативен щаб – Троян

С цел опазване здравето на гражданите в условията на усложнена епидемична обстановка, ще бъде засилен контролът на територията на община Троян върху изпълнението на противоепидемични мерки, въведени от Министъра на здравеопазването и от директора на Регионална здравна инспекция – Ловеч. За целта ще зачестят проверките върху търговските обекти, заведенията за хранене, детските и учебни заведения, медицинските кабинети и др. 

Временният оперативен щаб призовава културните и спортни обекти строго да спазват противоепидемичните мерки, а ръководителите на публичните институции и предприемачите да анализират и при необходимост да засилят мерките за сигурност на посетителите и работещите. 

Предстои въвеждане на измерването на температурата на посетителите на РУ на МВР гр. Троян, Община Троян, РСПБ-Троян.

Вярваме, че жителите на общината ще проявят самодисциплина и отговорност в опазване на собственото си здраве и на здравето на околните!

Източник
Пресцентър Община Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button