70 години любов към децата

На 13 ноември 1950 г. отваря врати първата целодневна детска градина в Троян с директор Иванка Попова и учител Мария Стоева.

По този повод в градината прилежаща на детското заведение беше засято дръвче. Всички деца  с  радост следяха как техните госпожи изпълняваха този тържествен ритуал.

Историята разказва, че заведението се  помещава с в приспособена сграда на ул. „Л.Каравелов“ 14. Материалната база на градината е съвсем скромна – с мебели, неотговарящи на изискванията, без играчки за децата, без уреден двор. През 1959 г. градината се премества на днешното си място – ул. „Симеон Велики“ 46 в дървена барака. Децата са обхванати в две групи. През март 1962 г.е завършена сега съществуващата сграда. Градината е с пет групи – четири в централна сграда и една в т.н.“зелена“ барака.в знак на благодарност към жените на Троян, по чиято инициатива е създадена градината, тя е наречена „Осми март“. Новият детски дом започва да приема деца от целия град и детската градина вече има  осем групи  –  четири в централната сграда, две в бараки в двора на градината и две групи в къща до училище „Васил Левски“. От 2008г. детската градина има изнесена група в село Врабево

В продължение на 70 години ДГ „Осми март“ е място, където децата намират внимание, обич и грижи. Тя се налага като градина – модел, в който се изгражда и разпространява добър педагогически опит. ДГ съхранява създадената традиция, насочена към творческо развитие на всяко дете.

Постиженията на ДГ „Осми март“ биха били невъзможни без умелото ръководство на директорите:
Иванка Попова – 1950-1952 г.,Цветана Хаджийска – 1952-1953 г., Марийка Митовска – 1953-1957 г.
Янка Топалова – 1957-1985 г., Диана Боровска – 1985-2005 г., Татяна Нанкова – 2005 г. .

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button