Две училища в област Ловеч ще учат в електронна среда от разстояние(ОРЕС)

От Регионалното управление на образованието(РУО) в Ловеч пoдодаха информация за училищата на територията на областта, които са преминали на дистанционна форма на обучение.

За най-продължителен период от време дистанционно ще се обучават учениците от V до XII клас от СУ „Георги Бенковски“ Тетевен -12 дни, до 27.11.2020 г. и учениците от от I до XII клас в училище СУ „Димитър Митев“ към ловешкия затвор – 10 дни, до 30 ноември.

За по-кратък период – 7 дни, дистанционно са и учениците от VIII до XII клас в ПГСС „Сергей Румянцев“ Луковит, до 20 ноември включително.

Учениците  от VIII до XII клас на: ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ Ловеч, НПГВМ „Проф. д-р Димитър Димов“ Ловеч, НПГГСД „Сава Младенов“ Тетевен, СУ „Васил Левски“ Черни Осъм, СУ „Васил Левски“ Троян, СУ „Св. Климент Охридски“ Троян, ПГМЕТ Троян, НУПИ „Проф. Венко Колев“ Троян са учили в дистанционна форма вчера и днес. Възстановяват присъствените учебни занятия от 16.11.т.г.

Нека припомним заповедта на министъра на здравеопазването Костадин Ангелов, която гласи, че  се преустановяват  присъствените учебни занятия (в т. ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) за учениците от пети до дванадесети клас в областите с достигната 14-дневна заболяемост над 119,9 на 100 хил. души население и 15% отсъстващи по причини, свързани с поява на симптоми на COVID-19, от провеждащите присъствено обучение ученици за периода 4-11.11.2020 г.

Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други се допуска само за училищата и паралелките, които провеждат присъствено обучение.Две училища в област Ловеч ще учат в електронна среда от разстояние(ОРЕС)

Source
Пресцентър РУО Ловеч

Related Articles

Back to top button