Одобрено е проектно предложение на Община Троян

Одобрено е проектно предложение на Община Троян за Реконструкция на съществуваща постройка в НУ „Христо Ботев“, гр. Троян
На 9.11. в сайта на Министерство на образованието и науката бяха публикувани одобрените проектни предложения по програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022. Община Троян кандидатства с три проектни предложения по Модул 2 „Държавни и общински училища – изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“ – за СУ„Васил Левски“ (с проект „Разширение на СУ „Васил Левски“, гр. Троян – актова зала, бюфет и библиотечно-информационен център“), НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ (с проект „Изграждане на физкултурен салон в НУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Троян) и НУ „Христо Ботев“ (с проект „Реконструкция на съществуваща постройка в НУ „Христо Ботев, гр. Троян“).
Одобрение получи проектът за НУ „Христо Ботев“ – Реконструкция на съществуваща постройка, като стойността на одобреното проектно предложение е 221 500,00 лв.
В НУ „Христо Ботев“ липсват помещения за компютърен кабинет, стая за занимания по интереси, стая за работа с деца със СОП по индивидуален учебен план. Проектното предложение предвижда реконструкция на дървена барака – склад, разположена в двора на училището. За целта ще бъде демонтирана част от съществуващата барака, като се запазят част от оградните стени и се пристрои нова част откъм двора на имота. С оглед осигуряване на необходимата материална база за нормално и отговарящо на съвременните изисквания провеждане на учебните занимания, ще бъдат обособени следните помещения: компютърен кабинет, кабинет-занимания по интереси, стая за индивидуална работа, склад и санитарен възел с тоалетна за лица с намалена подвижност.

 

 

Източник
Пресцентър Община Троня

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button