Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ

От 16 март 2020 г. Община Троян реализира проект „Патронажна грижа в Община Троян“ по Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., чрез който осигури допълнителна подкрепа на нуждаещи се лица и семейства за преодоляване последствията от разпространението на Covid-19.

Основната дейност е осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда на хора от уязвими групи, за преодоляване последиците и спазване противоепидемичните мерки във връзка с пандемията от Covid-19. Допустимите целеви групи са: възрастни над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания, възрастни в риск – в зависимост от грижа, поради увреждане или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот, в случай че лицето или член на семейството му е поставено под карантина, във връзка с Covid-19, самотен родител с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Назначени по проекта домашни помощници ежедневно закупуват със средства на заявителите и доставят до дома им храна, лекарства, дезинфектанти и продукти от първа необходимост. Допустимо е плащане на битови сметки, заявяване и получаване на административни услуги. Предоставяните от домашните помощници услуги са безплатни. Дейността се извършва при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Карантинираните лица са специфичен индикатор на програмата и приоритетна целева група.

За улесняване достъпа до създадената в Община Троян мрежа от услуги е създадена открита телефонна линия за заявки 070014721 с работно време от 08:00 ч. до 17:00 ч. Диспечери, назначени по проекта, приемат заявките, а при необходимост извършват консултации за други възможности за социална подкрепа на нуждаещите се лица и семейства.

Уважаеми граждани, възползвайте се от предлаганите по проекта услуги в настъпващата усложнена епидемиологична ситуация. Заедно да продължим, преодолявайки трудностите и неудобствата причинени от Covid-19.

 

Допълнителен формуляр № BG05M9OP001-2.101-0051-С01 към договор BG05M9OP001-2.040-0038-C02 за проект „Патронажна грижа в Община Троян“ по Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент3“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Източник
Пресцентър Община Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button