Правила при използване на отоплителни уреди

Пълненето на битови бутилки от бензиностанциите е ОПАСНО ЗА ЖИВОТА за тези които ги ползват.

Какви правила трябва да спазваме при използване на отоплителни уреди споделя началник на РСПБЗН Троян главен инспектор Петър Петров

Електрически уреди:

Никога не ползвайте самоделни и отоплителни уреди с неясен произход. Изключвайте уредите когато няма наблюдение и контрол от възсрастен човек, когато спре тока, преди да излезете навън. Ползвайте само стандартни и технически изправни отоплителни уреди, поставени на огнеустойчиви подложки, далеч от горими материали. Още преди отоплителният сезон се уверете, че отоплителния уред е изправен като му направите проверка. Не подсилвайте предпазителите в ел. таблата.
С твърдо гориво:

Не изгаряйте отпадъците в печките на твърдо гориво и камини. Използвайте качествена дървесина и въглища. Уверете се, че огънят от камината или печката не би се разпространил извън горивната камера. Съхранявайте горивните материали далеч от отоплителните уреди. Поставете отоплителните уреди върху негорима подложка. Не разпалвайте с нафта, бензин или други леснозапалими течности. Съхранявайте горивото извън жилищните помещения. Не се допуска оставянето на горими материали в стълбищни клетки. Комините трябва да са добре почистени, без пукнатини и периодично да се почистват от сажди. Димоотводните кюнци да бъдат стабилно укрепени. Никога не зауствайте вентилационни тръби в комински тела, както и обратно.
С газово гориво:

Пълненето на битови бутилки от бензиностанциите е ОПАСНО ЗА ЖИВОТА за тези които ги ползват.

– Не използвайте стари или ръждиви бутилки които не са преминали технически преглед, защото това може да доведе до пробив на бутилката и изтичане на газ. –

-Не използвайте редуцил-вентил който не е предназначен за туристически бутилки.

-Не използвайте стари и напукани маркучи и с дължина по- голяма от 1,5 метра, както и такива с липсващи пристигателни скоби.

-Не поставяйте бутилките в близост до източници на топлина или в затворени помещения които не могат да се вентилират.

Ако усетите мирис на газ:

– Проверете дали сте затворили добре вентила и незабавно проветрете помещението. Ако има теч на газ: Отворете прозореца и осигурете проветряване;

– Изнесете бутилката на открито;

-Постарайте се да отстраните всички източници на запалване;

– Излезте навън и сигнализирайте на тел. 112.

Комините служат за изхвърляне на дима извън отопляемите помещения. Тегленето на комина се получава от образуване на горещи димни газове с по- малко тегло от това на студения въздух. Колкото комина е по- топъл, толкова и тягата е по- добра.
Ако няма конструктивни пропуски при строежа на комина най- вероятните причини дима да се връща в стаята са:

– Недостатъчна тяга;

-Коминът завършва в зона с високо налягане;

– Обратна тяга.
Недостатъчната тяга е в резултата на:

– Недостатъчен въздух в помещението, което води до непълно горене;

– Много широко отворена камина в резултат на което дима се охлажда от въздуха в стаята. Частично запушване и блокиране на комина в резултат на строителна неизправност или натрупани сажди;  – Пропуск на въздух около розетката, от вратичката за почистване на комина, по цепнатини в тялото на комина;

– Комин който не е добре изолиран, способства за бързо охлаждане на димните газове
Kомин, който е по- ниско от покрива, както и в зона с повишено налягане. Това пречи на дима да напусни комина и създава обратна тяга. При това, както и при отворени врати или прозорци откъм подветрената стена се получава връщане на дима в помещението.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button