Разкрити са нови легла в МБАЛ Троян

На свое неприсъствено заседание от 09.11.2020 г. Временният оперативен щаб обсъди развитието на заболеваемостта от COVID-19 на територията на община Троян в последните дни. Споделена беше тревогата от натиска върху здравната система, поради зачестилите случаи на инфектирани болни и тревогата на населението в тази връзка. Коментирани бяха възникнали затруднения от последните два дни с места в лечебните заведения на територията на града. Кметът информира за проведените разговори с ръководителите на двете болници и на филиала на „Спешна помощ“. В края на деня бяха разкрити нови 10 легла във „Физиотерапевтично отделение“ на МБАЛ.
Висока е заболеваемостта в общинска администрация. Тя основно се е разпространила от служителите, които са осъществявали контрол върху магазини, ресторанти, обществени пространства, детски градини, училища, здравни кабинети, от хората на строителните обекти и местата, в които гражданите имат нужда от социална подкрепа. В намален състав, но при нормален ритъм, ще работят служители от отделите „Услуги на гражданите“, „Местни приходи“ и „Социална и здравна политика“.
Щабът реши със средства от дарителската сметка да бъдат закупени за дейността на Белодробна болница допълнителни устройства – пулсоксиметри за измерване на кислородна сатурация.
Фондът благодари на дарителите, внесли средства по дарителската сметка в последните дни – Верка Добрева, инж. Николай Хитров, Фирма „Джи Ти Кепитъл“ ЕООД е със собственик Тони Йорданов, „СОЛИД 85“ ЕООД със собственик Младен Мондешки, Младен Мондешки като физическо лице.
Продължава набирането на средства по дарителската сметка:
ОБЩИНА ТРОЯН
РАЙФАЙЗЕНБАНК-(БЪЛГАРИЯ) ЕАД
BIC: RZBBBGSF
IBАN: BG 94 RZBB 9155 8420008108
Код: 44 51 00

Източник
Пресцентър Община Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button