Татяна  Стойкова е временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство с. Калейца

Видеп

На днешното заседание  Общински съвет Троян  реши временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство с. Калейца, за периода от 09.12.2020 г. до полагане на клетва на новоизбрания кмет да е Татяна Стойкова.

До това решение се е стигнало след като на 23.11.2020 г. е постъпила оставка от Стела  Чолакова – Кмет на кметство с. Калейца, поради трайна фактическа невъзможност да изпълнява служебните си задълженията си повече от 6 месеца, считано от 09.12.2020 г. В момента Стела Иванова Чолакова е в платен годишен отпуск до 08.12.2020 г. Във връзка с това и необходимостта от произвеждането на частични избори в кметство с. Калейца, Донка Михайлова – кмет на община Троян  предлага на Общински съвет – Троян да вземе решение за временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство с. Калейца, за периода от 09.12.2020 г. до полагане на клетва на новоизбрания кмет.

Също така  и временно изпълняващият длъжността Кмет на кметство – с. Калейца да получава основна месечна работна заплата за периода на изпълнение на заеманата длъжност, съгласно Решение № 188 от 23.07.2020 г. на Общински съвет – Троян.

С единодушно съгласие общинските съветници решиха Татяна  Стойкова – главен специалист в кметство с. Калейца да е временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство с. Калейца, за периода от 09.12.2020 г. до полагане на клетва на новоизбрания кмет и да получава основна месечна работна заплата  отговаряща за длъжността.

Избори ще има след като бъдат насрочени от Президентът на Република България след решение на ОИК Ловеч. По закон  срокът за насрочване на избори  е 40 дни  след излизане на всички решения.

Да припомним, че Стойкова също бе временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство преди 4 години след като оставка като кмет подаде Ангел Цветанов(ГЕРБ). След провеждане на изборите беше избрана Веска Мешева от ВМРО .

Related Articles

Back to top button