Важно! Учебните занятия в община Троян – от 16.11.2020 г

Временният оперативен щаб за борба с коронавируса в Троян реши, че учебните занятия в общината ще бъдат възстановени в присъствена форма от 16.11.2020 г.

На 10.11.2020 г. Областният оперативен щаб реши учебните занятия в гимназиален етап на обучение да бъдат възстановени от 12.11. (четвъртък) в областта, но Временният оперативен щаб в Троян на 11.11.2020 г. излезе със свое решение.
След направено проучване сред директорите на училища на територията на община Троян и последните данни за заболеваемостта в общината, бе решено за целесъобразно учебните занятия за гимназиален етап на обучение да бъдат възстановени в присъствена форма от 16.11.2020 г. (понеделник).

БЕЛ на редактора:

Колеги, правя едно уточнение, за да внеса повече яснота относно взетото от Областния щаб решение. Моля да го имате предвид в публикациите си:
Уточнение:

В писмото на Областен управител до членовете на Областния щаб по здравеопазване за свикване на неприсъственото заседание на 10 ноември, е казано: „Обръщам внимание на кметовете на общини, че съгласно писмо на Министъра на образованието и науката с наш вх. № РД-03-311(229)09.11.2020 г., вземането на решение за преустановяване на присъствени занятия в училищата и преминаване към обучение в електронна среда предполага локален и диференциран подход, като решения могат да се вземат и на общинско ниво. Необходимо е след запознаване с материалите, да изпратите Вашите коментари, становища, одобрение в срок до 15.00 часа на 10.11.2020 г. на е-mail: governor@lovech.government.bg. В случай, че в рамките на посочения срок не са получени коментари от съответния член на Областен кризисен щаб по здравеопазване се счита, че материалите от заседанието се съгласуват и приемат“.

В уречения срок само три общини са подали писмено становищата си, останалите са изразили мълчаливо съгласие.

 

Source
пресцентър Община Троян

Related Articles

Back to top button