12 проекта по общинската програма „Обществен форум“ бяха реaлизирани през настоящата 2020 г.

Кандидатите по „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“ вече реализираха своите проекти. Припомняме, че през 2020 г. одобрение за финансиране получиха 12 проекта, като за целта на реализиране на програмата беше предвиден бюджет от 30 000 лв., който администрацията не намали въпреки кризата с коронавирус.
Поради въведеното извънредно положение в страната и наложените епидемиологични мерки, във връзка с пандемията COVID-19, тази година обществено обсъждане на подадените по програмата проектни предложения не се състоя. Предвид това, че всички подадени проектни предложения съдържаха обществено значими дейности и поисканото общо финансиране от програмата беше в рамките на определения за нея бюджет, Общинската администрация счете за целесъобразно и справедливо да бъдат подкрепени всички подадени проекти.
Ето какво съумяха да реализират местните организации, читалища, училища, сдружения и др.
ДГ „Незабравка“, с. Орешак реализира проекта „Растяща стая на открито“. За целта бе извършено благоустрояване на част от двора на детската градина в растяща стая на открито, която се състои от две зони: образователна стая на открито – място да учене чрез преживяване, наблюдение, експерименти, общуване и работа в екип; образователна био среда, състояща се от зеленчукова градина, леха за подправки и кът за цветя. Стаята е обособена с маси, пейки и табло за провеждане на педагогически ситуации, свързани със засаждане и отглеждане на растения. Общата стойност на проекта е 2187 лв., като програмата осигури финансиране в размер на 1532 лв.
Сдружение на собствениците „Град Троян – ж.к.„Лъгът“ – блок 13“ реализираха своя проект „Благоустрояване на блоковото пространство на бл.13 в ж.к.„Лъгът“, гр. Троян“. За целта бе извършено следното: ремонт на настилката на стълбището към ул. „Балкан“; доставка и монтаж на предпазни парапети; ремонт на тротоарна настилка към западен вход на сградата; полагане на градински бордюри, засаждане на храсти за жив плет; засаждане на цветя за оформяне на цветна градинка. Проектът е на обща стойност 4995 лв., като полученото от програмата финансиране е в размер на 3496 лв.
Сдружение „Троян в бъдещето“ реализира проект „Места за отдих и табла с история от кв. „Ливадето“. По проекта е извършено поставяне на пейки, кошчета за смет и информационно табло в горно Ливаде; изграждане на исторически пана със снимков материал от квартала; ремонтиране на част от тротоарните плочи, които са надигнати или счупени. Проектът е на обща стойност 2864 лв., от които 2005 лв. от програмата.
Кметство с. Шипково реализира проект „Спортна площадка Шипково“. Извършено бе облагородяване на училищния двор в селото, чрез възстановяване на спортната площадка в него. Доставка и монтаж на пейка с облегалка, кошчета за смет, баскетболен кош, футболни врати. Проектът е на обща стойност 5003 лв., 3230 лв. от които са предоставени от програмата.
Кметство с. Черни Осъм реализира проект „Освежаване и ремонт на централния площад“. Извършено е благоустрояване на централния площад на селото чрез: запълване на съществуващия шадраван с пръст и аранжиране на алпинеум; подмяна на осветителни тела с енергоспестяващи; поставяне на декоративни масивни пейки, окомплектовани с маси в страни от алеите; обезопасяване на съществуващи съоръжения за игра на деца; засаждане на декоративна растителност; поставяне на кошчета за смет и кашпи с цветя. Проектът е на стойност 4286 лв., от които 2978 лв. предоставени от програмата.
СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Троян реализира дейности за реновиране и естетизиране на пространството около паметника на св. Климент Охридски в училищния двор. Извършено е реновиране и естетизиране на пространството около паметника, чрез: демонтаж на съществуващите около паметника плочи; изкоп и укрепване на основите на паметника; реновиране на мраморната плоча с името и светеца и на целия паметник; подравняване на терена и поставяне на нови плочи; засаждане на нови паркови храсти около паметника. Общата стойност на проекта бе 4246 лв., като 2972 лв. бяха предоставени от програмата.
Кметство село Орешак реализира проект „Повишаване ролята на гражданското общество за подобряване облика на с. Орешак“. По проекта беше извършено облагородяване на 4 бр. общински площи, находящи се на входно-изходните зони на селото. Почистване на зелените площи, монтиране на дървени конструкции (цветарници), поставяне на LED-осветление, засяване на цветя, изработване и поставяне на културни експонати, закупуване и засяване на храсти. Общата стойност на проекта възлиза на 1700 лв., като от програмата са осигурени 1190 лв.
Баскетболен клуб „Чавдар“, гр. Троян реализира проект „Баскетболно бъдеще за децата на Троян“. По проекта беше извършено: реновиране на детските съблекални в спортна зала „Чавдар“; закупуване на екипи за подрастващите. Стойността на проекта е 3480 лв., като финансирането от програмата възлиза на 1981 лв.
Сдружение „34-ти пехотен троянски полк“ реализира идеята си „Дойранската епопея на филм“. По проекта са създадени филм и клипове за Дойранската епопея, на база на заснетите кадри и материали по време на двете мащабни възстановки в гр. Троян. Проектът е на стойност 5100 лв., 3500 лв. от които осигурени от програмата.
НЧ „Христо Ботев – 1911“, с. Врабево реализира проекта „Мъжки северняшки костюми за АНПТ „Елица“. По проекта са ушити 10 бр. нови носии за мъжете от състава. Общата стойност на проекта е 2100 лв., като програмата осигури 1470 лв.
СУ „Васил Левски“, гр. Троян реализира дейности за обновяване долната част на фасадата на училищната сграда. Извършеното по проекта е с цел предпазване от цялостно разрушаване и подобряване на пространството около училищната сграда, използвано като място за отдих от жителите на квартала. Стойността на проекта е 5299 лв., като програмата осигури 1800 лв. от тях.
НЧ „Знание 1906“, с. Черни Осъм реализира своя проект „По уютен облик на репетиционната зала“. По проекта е извършена смяна на 1 бр. стара дървена врата в помещение на сградата на читалището. Стойността на проекта на читалището бе 779 лв., от които 545 лв. осигурени от програмата.

ПП>Снимки от  проектите няма предоставени. Имаме от Орешак и Ливадето

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button