Музея в Черни Осъм и Музея на занаятите със спечелени проекти

Министерството на културата публикува резултати от конкурсна сесия за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства на тема „Дейности по опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства и художествените галерии“. Резултатите можете да видите ТУК

Общата сума за финансиране на проекти е 400 000 лв.

Над 66 000 точки за музея в Тутракан, близо 60 000 за музея в село Черни Осъм и Троян и за Музеите в Дупница, Малко Търново, Елхово и Чирпан.

През 2021 г. Природонаучен музей в с. Черни Осъм ще изпълнява малък собствен проект „Осъвременяване на експозиция „Птици“ в зала 1 на музея. Проектът е на стойност 26 106 лв. и ще се финансира от Министерство на Културата.. Предвидени са дейности по реставрация на представените над 120 вида птици и осъвременяване на дизайна на експозицията, както и създаването на 4 образователни програми. В образователните програми са включени специализирани обучения, включително и чрез наблюдения на птици по маршрути в околностите на с. Черни Осъм. Предвижда се и обновяване на информацията и анотациите към експонатите в музейната експозиция и възможност за разглеждане на експонатите и достъп до информацията през интернет.
Информация за стъпките по проекта ще бъде публикувана периодично в местните медии и онлайн след стартиране на проекта (в началото на 2021г.).

Така приключи конкурсната сесия на Министерството на културата, за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства по темата „Дейности по опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства в музеите и художествените галерии“. На 34 исторически музеи, музейни комплекси и художествени галерии в страната, са отпуснати между 57 и 67 хиляди лева за представени от тях проекти.

Ще бъдат подпомогнати дейности пряко свързани с изпълнението на проектите вкл. наем на техника и оборудване, разходи за материали и външни услуги, командировъчни разходи, възнаграждения и осигуровки по договор на привлечени външни изпълнители и др.);за постоянни и временни експозиции: актуализиране на текстове, графични материали, изображения и анотации, етикети, превод на текстове, фотоси, карти, изработване на банери, постери, рекламни материали и др.; помощни материали, осигуряващи достъп до експозицията на хора с увреждания (лупи, брайлов надпис на анотационни текстове, аудиогидове, тактилни карти и изображения, мобилни приложения, макети, видеофилми за експозиция, разположена в недостъпна среда и др.); дизайн на експозиционни пространства; консервационно-реставрационни дейности на движими културни ценности, закупуване на материали за нуждите на консервационно-реставрационните лаборатории на музеите/художествените галерии; изложби в интернет среда, представящи движими културни ценности; каталози и печатни издания на музеи/художествени галерии; дейности по дигитализация на движими културни ценности от фонда на музеите/художествените галерии (заснемане, попълване на мета данни, съхранение на електронен носител, онлайн представяне на интернет страницата); материали за фондохранилища: измерители за температура и влажност, влагоуловители, овлажнители, кутии за съхраняване на архивни материали, специализирани класьори, оборудване за съхранение на движими културни ценности, опаковки за транспортиране на културни ценности и др.; закупуване или изработка на музеен реквизит за постоянни експозиции; специализирано осветление за експозицията, постаменти, подвижни паравани, поставки и системи за окачване на експонати; манекени, подходящи за музейна експозиция; дизайн и изработка на музейни сувенири (с уточнени авторски права); създаване на образователни програми, включително и такива, които са достъпни в дигитална среда.

Финансирането е 100% авансово.

Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който право на участие имат юридически лица, вписани в Информационния регистър на културните организации на Министерство на културата.

Резултатите може да прочетете ТУК

Източник
Пресцентър На МК

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button