Адв. Владислав Шишков е новият общински съветник

В памет на инж. Марин Радевски

В началото на  редовната  сесия  на троянските съветници,  вчера, 17.12, бе почетена паметта на починалия наскоро председател на групата на ГЕРБ инж. Марин Радевски с едноминутно мълчание. Председателят на Общински съвет Троян инж. Петко Пенков  в много емоциално изказване изрази своята и на колегите си, скръб и тъга  заради смъртта на приятеля на вс В памет на инж. Марин Радевскиички троянци Марин Радевски.

Адв. Владислав Шишков влезе в Общинския съвет от листата на ПП“ГЕРБ Троян. Положи клетва пред колегите си и получи сертификата си от председателя на Общински съвет Троян, инж. Петко Пенков.  Шишков влезе в местния парламент на мястото на починалия инж. Марин Радевски.

Кой е Владислав Шишков?

Неговото мото е : Да направим Троян привлекателен за младите хора!

Завършил е средното си образование в ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ гр. Ловеч с насоченост английски език. Има първо и второ ниво сертификати по английски език от университета „Кеймбридж“. Изучавал е право във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и е правоспособен юрист. През годините съм се е  занимавал с няколко различни частни бизнеса. Член е на „Консултативен съвет за младежки политики“ към Община Троян, както и на сдружение „Троян в бъдещето“. В момента работи в Областна управа -Ловеч

„Занимавам се от дълги години с карате като състезател, треньор и съдия. Носител съм на втори дан по Карате-До, инструктор в КК „Атнес“ гр. Троян, съдия по карате на „Балканска карате федерация“ и съм един от първите инструктори на Българска Национална Федерация Карате по „Карате самозащита“. Ще продължа да работя и живея в моя град и ще работя за това младите хора да се чувстват щастливи в него.“ споделя адв. Владислав Шишков

РЕШЕНИЕ
№ 222-МИ
Троян, 10.12.2020

ОТНОСНО: Обявяване за съветник следващия в съответната листа кандидат.

ОИК Троян е прекратила предсрочно пълномощията на Марин Колев Радевски , ЕГН ********** – общински съветник от листата на ПП „ГЕРБ“ и е заличила от листата на ПП „ГЕРБ“ следващия кандидат за общински съветник – Мирела Маринова Багарова, ЕГН **********.

Съгласно разпоредбата на чл.458 ал.1 от Изборния кодекс – ко- гато пълномощията на общински съветник са предсрочно прекратени, общинската избирателна комисия обявява за съветник следващия в съответната листа кандидат.

Следващия в листата на ПП „ГЕРБ“ кандидат е Владислав Димитров Шишков, ЕГН **********.

Предвид изложеното и на основание чл.458 ал.1 от Изборния кодекс във вр.чл.30 ал.7 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общинската избирателна комисия гр. Троян:

 

Р Е Ш И :

Обявява за избран за общински съветник следващия в листата на ПП „ГЕРБ“ – Владислав Димитров Шишков, ЕГН **********.

 

Да се издаде удостоверение на обявения за избран общински съветник.

 

Решението може да се обжалва пред Административен съд гр.Ловеч в седемдневен срок от обявяването му.

ПРЕПИС

 

Настоящото решение е обявено на 10.12.2020 година в 18:30 часа.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button