Гражданите и бизнесът могат да заявяват безплатно е-услуги, вкл. към Община Троян

До 10 януари 2021 гражданите и бизнесът могат да заявяват безплатно е-услуги, вкл. към Община Троян, през страницата на Държавна агенция „Електронно управление“

От Държавна агенция „Електронно управление” (ДАЕУ) информираха, че до 10 януари 2021 г. гражданите и бизнесът могат да заявяват и получават електронни административни услуги чрез Единния портал на ДАЕУ на интернет адрес www.egov.bg, като подписват заявленията си безплатно с квалифицирани електронни подписи (КЕП) на БОРИКА АД и „Евротръст Технолъджис” АД. С КЕП-ове на двете компании ще се ползват услуги на всички централни, областни, общински и специализирани администрации, които са достъпни на Портала чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на е-услуги. Подписването на заявленията е без такса и може да се извършва в платформите на дружествата, съответно https://my.b-trust.bg и https://portal.evrotrust.com
Припомняме, че в условията на епидемична обстановка, с цел ограничаване разпространението на COVID-19 и запазване здравето на хората, Община Троян обяви телефон 0670 68041, на който жителите на общината да се обаждат и да обсъждат с експертите спешността на тяхното идване в общинска администрация и възможността за подаване на искане за електронни услуги.
Общинската администрация призовава ползвателите на административни услуги да ги заявяват, заплащат и получават по електронен път чрез сайта на Община Троян или Единния портал за електронни административни услуги на ДА „Електронно управление“, за да се ограничат контактите и струпването на хора на гишета в условията на въведените ограничителни мерки в страната.
От 14.12.2020 г. Община Троян предоставя 4 нови електронни услуги за граждани и бизнес, насочени към местни данъци и такси.
ДА „Електронно управление“ разработи и предоставя, чрез Единния портал за електронни административни услуги всички видове декларации по Закона за местните данъци и такси.
Заявяването, заплащането и получаването на електронните услуги може да направите по следните начини:
Портал за електронни административни услуги на Община Троян – https://auslugi.com/public/home/troyan/index
Портал за услуги, предлагани от отдел „Местни приходи“ – https://troyan.imeon.bg/webuslugi/
Единен портал за електронни административни услуги, поддържан от ДА „Електронно управление“ – http://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/municipal-services/!ut/p/z1/vVJLU4MwEP41PWYSCAQ4xtaBsQ-sDrTk4vAIbZwSKKRV–tNZzxoH1Qv5rbZb3e-x0IGl5DJdC9WqRK1TDe6Thh5CeYuNULXHKN7i6A5IZTaQ2pGngkXPwHhaGwhiuNwRrFvBCMHsu9tP8IOorNw4liTR-z79tc8uvIo-t18D4D1848hg6zJRQET1yK25xEPFJltAcvGHvA8ywYlNwyCbJxntndE51I1ag2TnRSl4EVVF3wzQJ1QfIDKugW5UOLAZQdSWYBs1wnJu453A5TmSuw54CAtKiFBx9u9yI-NSq_KRZNuev9OtZ6LYf1WPtwyU6dtttPhdKUtSdUaCFnWcHmFtqbD-haiKT4FXLiOW5wTrdm5pjmO9QHuBX-DkazbSt_r8x_jDM5cOXdVuyJet1tGdfS1VPxdweW_Z385mgvApoqiqHLxB2AZeQoOdzPgL9yOfgI8yC6_/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2Funifiedmodel%2Fsite%2Ffor-citizens-and-businesses%2Factive-e-admin-services%2Fmunicipal-services%2Fmunicipal-services

Напомняме Ви, че заявените по електронен път обикновени услуги по гражданско състояние и в областта на „Местни приходи“, към момента се издават безплатно.

 

Източник
Пресцентър Община Троян

Свързани статии

Back to top button