Донка Михайлова предлага по-ниски такси да плащат родителите на деца в предучилищните групи

По-ниски такси да плащат родителите на деца в предучилищните групи в детските градини предлага Кметът на предстоящата сесия на Общински съвет-Троян

На предстоящата сесия на Общински съвет-Троян ще бъде разгледано предложението на Кмета на Община Троян за намаляване таксите, които родителите на деца в предучилищни групи на детските градини заплащат.
Припомняме, че с Решение на Министерски съвет № 790/30.10.2020 г. са приети стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2021 г. Към функция „Образование“ е определен „Норматив за подпомагане заплащането на такси по чл. 283, ал. 9 от ЗПУО“, в размер на 174 лв. Същият се предоставя на първостепенните разпоредители с бюджет на базата на общия брой на децата в задължително предучилищно образование, записани в целодневна или полудневна организация в детски градини и училища. Като първостепенен разпоредител, Община Троян следва да осигури не по-малко от 87 лв. за дете в задължително предучилищно образование.
Предложението на Кмета идва след направен от Общинската администрация анализ на таксите за детски градини, като се взимат предвид както новите приходоизточници, така и анализа на стойността за храноден на децата преди и след създаването на Кухня-майка и факторите, които оказват влияние за формирането на стойността му. Анализът показа, че таксите за децата от предучилищните групи могат да бъдат намалени от 2.00 лв. на 1.70 лв. за храноден, като целта е облекчаване на родителите на подлежащите на задължително предучилищно образование деца чрез съобразяване размера на таксата за тези деца с предоставените от държавата нормативи за подпомагане на заплащането им.
Ако досега максималната такса за родителите на 4-годишните деца например е била 58.00 лв. месечно, то от 1.01.2021 г. максималният размер на таксата за родителите на децата в задължително предучилищно образование (от 4 до 7 години) ще бъде 39.10 лв., т.е. близо 19 лева месечно по-малко. Припомняме също, че родителите на тези деца не заплащат и постоянната част от таксата за ДГ в размер на 12 лв. месечно. По този начин се постига финансово облекчение за близо 500 млади семейства с малки деца в общината.
Предложението ще бъде разгледано на заседанието на Общински съвет-Троян на 17.12.2020 г.

Източник
Пресцентър Община Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button