След апел, доброволци работят в двете троянски болници

Служител на община Троян с медицинско образование дава дежурства като доброволец в Covid-отделението на „МБАЛ-Троян“ ЕООД

След заседанието на Временния оперативен щаб в гр. Троян на 25.11.2020 г. и призива към медицинските специалисти от здравните кабинети в детски градини и училища, преустановили работа от 30.11.2020 г. се извърши работна среща на ръководството на общината и медицинските специалисти. Същите бяха информирани за спешната необходимост от подкрепа на персонала в двете болници в гр. Троян – „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян“ ЕООД и „Многопрофилна болница за активно лечение –Троян“ ЕООД и във Филиала на Спешна медицинска помощ (СМП) в Троян.
Четири служители от здравните кабинети и един от Детска ясла са командировани от 01.12.2020 г. съответно в:
„МБАЛ-Троян“ ЕООД – една медицинска сестра в Covid-отделението
Филиал на СМП – един медицински фелдшер.
„СБАЛББ-Троян“ ЕООД – три медицински сестри.
Всички медицински специалисти от училищното здравеопазване са назначени на втори трудов договор и са включени в графици за работа.
Гражданите, заявили желание да работят като доброволци, са насочени към главните сестри на болниците. По техни данни една студентка по Медицина пети курс е назначена в „СБАЛББ-Троян“ ЕООД на длъжност санитар, като оказва помощ при водене на медицинската документация и извършва манипулации. Друга студентка по Медицина първи курс в свободното си време работи почасово като доброволец в „МБАЛ-Троян“ ЕООД. Една жена, обадила се на открития телефон, е назначена в щата на общинската болница като санитар. Един мъж-доброволец е заявил желание да помага в „МБАЛ-Троян“ ЕООД за почистване и дезинфекция. При заявена необходимост, служител на община Троян с медицинско образование дава дежурства като доброволец в Covid-отделението на „МБАЛ-Троян“ ЕООД.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button