Общинската епизоотична комисия проведе заседание

Постоянната епизоотична комисия в Троян се събра заради случаите на инфлуенца по птиците в страната.

Д-р Тодор Банчев – официален ветеринарен лекар „Здравеопазване на животните“ за Община Троян  е описал заболяването и  споделил за актуалната обстановка  в момента в района, се съобщава в сайта на администрацията.

По време на комисията е подчертано, че към момента на територията на община Троян няма констатирани случаи на инфлуенца, не е постъпвала и информация за забелязани птици с нетипично поведение или умрели диви птици.

В тази връзка комисията  в състав Д-р Тодор Банчев,   Мая Дачева- секретар, зам.-кмет Бистра Чолакова, гл.инсп. Милен Бочев(МВР), д-р Даринка Дочева(БАБХ), инж. Сашо Василков(СЛРД Троян), Таня Рогачева (Екология към общинска администрация), Цвятко Кадиев(ДГС Троян)  е набелязала конкретните мерки за недопускане разпостранението на територията на общината.

А те са :

Да уведомяват незабавно, обслужващия  ветеринарен лекар или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност.
Да не допускат излизането на птиците извън границите на фермите/дворовете.
Да създадат условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски (водоплаващи птици) с други видове домашни птици.

Да не се допуска провеждането на пазари  за птици на територията на община Троян

Кметовете да запознаят по подходящ начин стопаните отглеждащи домашни птици с приетите мерки и, че при откриване на заболели и мъртви птици да спазват правилата за лична безопасност и уведомяват обслужващият ги ветеринарен лекар.

Служителите на Районно управление на МВР(РУ) в Троян да  оказват контрол  и  съдействие на кметовете на кметства и предприемат мерки за недопускане на търговия с живи птици, яйца и продукти от животински произход на нерегламентирани пазари.

Директорите  на Държавните  горски стопанства съвместно с ръководството на Сдружение Ловно рибарско дружество  в Троян  да организират засилено претърсване на територията на управлението за откриване на трупове на умрели диви мигриращи или синантропни птици.

Птичият грип (инфлуенца по птиците) е силно заразно вирусно заболяване по домашните и дивите птици. Характеризира се с тежки неврологични нарушения, хеморагична диатеза и лезии по различните органи и системи, което може да доведе до 100 % смъртност при кокошевите птици.

Обикновено зимния период се наблюдават вирусни болести и при домашните, и дивите птици.

Related Articles

Back to top button