Мария Ковачева ще е в. и. д Кмет на с. Калейца

Мария Ковачева ще е временно изпълняваща дейността (в. и. д) Кмет на кметство с. Калейца до полагане на  клетва на новоизбрания кмет.

На  заседание  Общински съвет Троян  реши на основание чл. 42, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация за  в. и. д Кмет на кметство с. Калейца, за периода от на частичните избори  до полагане на клетва на новоизбрания кмет,  да е Мария Ковачева, гл. специалист в Община Троян в отдел „Услуги с гражданите“. С 29 гласа „За“  общинските съветници решиха да получава основна месечна работна заплата  отговаряща за длъжността

Татяна Стойкова (Гечева) бе в. и. д.  Кмет на кметство  от 9.12.2020 г. до ден днешен. Тя е кандидат-кмет от БСП за частичните избори за Кмет на кметство с. Калейца, Община Троян насрочени с Указ № 292 от 17.12.2020 г., обнародван в ДВ, бр. 108 от 22.12.2020 г. на Президента на Република България, на основание чл. 91, ал. 1 изр. второ във връзка с чл. 464, т. 13 от Изборния кодекс. По тази причина Стойкова излиза в платен  годишен отпуск от регистрацията й в Централна избирателна комисия до полагане на  клетва на новоизбрания кмет.

Според РЕШЕНИЕ № 237-ЧМИ Троян, 28.01.2021 Общинската избирателна комисия (ОИК) Троян предложения за регистрация на кандидатски листи на партиите и коалициите на 29.01.2021 г. от 9:00 до 16:00 ч., както и на 01 и 02.02.2021 г. от 9:00 до 17:00 ч. Краен срок за подаване на заявления е до 17:00 часа на 02.02.2021 г.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button