Началникът на РУ на МВР–Троян отчете дейността за 2020 г.

Началникът на РУ на МВР–Троян  отчете дейността  за 2020 година пред  общински съветници, кметове и кметски наместници.

Висока оценка дадоха за работата на служителите от Районното управление в Троян начело с гл.инспектор Радостина Петкова, кметът на общината Донка Михайлова  и председателят на Общински съвет Троян инж. Петко Пенков, Владислав Кардашимов от групата на БСП, Минко Акимов от групата ГЕРБ, Ангел Балев от „Глас народен“ и председател на комисията по Образованието в ОбС.  Те подчертаха, че грижата за спокойствието и сигурността на хората е обща грижа и обща кауза и изразиха готовност и занапред да работят в тясно сътрудничество за осигуряването на ред и сигурност за жителите на община Троян.

Началникът на РУП – Троян Радостина Петкова подчерта, че 2020 година е била една от най-трудните години в работата на управлението. Служителите са изправени пред редица сериозни предизвикателства, най-важни от които са кадровите и ресурсни проблеми. Независимо от това, благодарение на професионализма на наличния състав, на неговата последователна и целенасочена работа, постигнатите резултати са добри.

Гл. инспектор Петкова представи подробен анализ на работата на специализираните групи, постигнатите резултати и насоките за 2021 година.

Повишена е разкриваемостта като цяло за 2020 г. в сравнение с 2019 г.; завишен е броят на разкритите престъпления, както и броят и  по основните видове престъпления.

През 2020г. са били регистрирани 316 бр. ЗМ за извършени криминални престъпления, от останалите за работа 248 бр. ЗМ са разкрити 159 бр. ЗМ., което прави 64, 11 % разкриваемост, като са били разкрити и 15 бр. ЗМ извършени през предишни години.

Данните показват една устойчивост по работата и разкриването на криминалните престъпления.

Началникът на РУ на МВР–Троян също поясни , че преобладаващо кражбите са в централна градска част, но в сравнение с предходната има намаление с 4  броя
Представена беше подробна карта на престъпността и анализирана дейността на групите „Криминална престъпност“, „Икономическа престъпност“, „Охранителна полиция“, автопатрулния екипаж и др. Акцентирано бе върху изключително доброто взаимодействие с ръководството на община „Троян“, представителите на местната власт по места, с Общинската комисия по ред и сигурност и с Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/.

Подчертавайки още веднъж високите резултати в постигнатото през 2020 година, Петкова обобщи и основните насоки в дейността през 2021 година, сред които подобряване работата с подрастващите, индивидуалната профилактика от целия състав сред непълнолетните и по-доброто взаимодействие с отдела за закрила на детето. Началникът на РУ на МВР–Троян изрази увереност, че и през 2021 година съставът ще бъде реална сила и гарант за по-добър обществен ред и сигурност.

Свои впечатления и препоръки за съвместната работа споделиха кметове на населени места от общината. Те изразиха своята благодарност към местните младши полицейски инспектори и изразиха надежда, че ще бъде увеличен наличния състав, за да бъдат покрити още по-добре 10 села на територията на Общината

„Отчитаме лек спад на разкритите престъпления – като процента на разкриваемост за 2020г. е 61,68%, за 2019г. е 64,81%. Има намаление с 3,13 пункта на разкриваемостта с предходната година.“,  каза Петкова .

От троянското РУ на МВР отчитат и намаление нивото при регистриране на най- масовото престъпление – кражбите на имущество през годината, което е много добър показател за добра превантивна дейност.
Кражбата на имущество остава най-масовото престъпление и през 2020г.и е  с четири  по-малко престъпления в сравнение с 2019г.,

 

Свързани статии

Back to top button