Освобождаване от наем за януари, 2021г. предлага кметът Михайлова

Освобождаване от наем за януари, 2021г. предлага Донка Михайлова, кмет на Община Троян на  наематели на общински нежилищни имоти, като е внесла  ново предложение в Общински съвет Троян по  този повод.

То е продиктувано от питания на  фирмите – наематели на общински нежилищни имоти – ресторантьори и собственици на заведения за бързо обслужване, кафе-сладкарници и нощни заведения, затворени за работа /без доставка на храна по домовете/. Бизнесмените питат дали освобождаване  от плащане на месечен наем за м. януари кметът Донка Михайлова е  внесла  ново предложение в Общински съвет.

Предложението й е да бъде удължено предно решение за освобождаване от наем за м. декември на неработещите заведения. Решението засяга и второстепенните разпоредители с бюджетни средства и общинските дружества. Според Михайлова това  глътка въздух на собствениците на заведения

Донка Михайлова  на първото за годината заседание на Общинския съвет предложи предложени за приемане и финансово обезпечаване целеви програми за 2021 г., които са отговор на здравната криза – Програма за социална и здравна подкрепа на населението на общината в условията на пандемията и Програма за подкрепа на бизнеса(наеми за нежилищни имоти) и за запазване на работните места и доходите на гражданите в условията на пандемията. На февруарското заседание ще представят стратегия, и програма до края на мандата на един от най-тежките проблеми за страната – демографския.

Свързани статии

Back to top button