Върви се към плавно заплащане на такса смет според количеството изхвърлен боклук

Днес в предаването  Хоризонт до обед“ на БНР се проведе интересен разговор в ефир на журналистката Таня Милушева.

За прехода в преминаването към нов механизъм на остойностяване на такса смет, а именно – според количеството изхвърлен боклук от едно домакинство. Целта е да има повече справедливост при заплащане на такса смет, каза Таня Милушева в началото на предаването в БНР. Участваха Пламен Христов (кореспондент на БНР за Ловеч) и Елена Тамакярска(кореспондент за радиото в Перник) и Силвия Георгиева(изпълнителен директор на Националното сдружение на общините – НСОРБ)

За пример, в Ловеч таксата смет скача драстично с около 36 на сто след решение на Общинския съвет от края на ноември миналата година. Промилите за нежилищните имоти се увеличават с 0,3%, а в жилищните с 0,5% за Ловеч и 34-те села на територията на общината, каза Христов.

В дейността „депониране“ за Ловеч увеличението е с 0,1 промила, а за селата с 0,3 промила. То е по-голямо, защото данъчните оценки на имотите са много по-ниски от тези в града.

Мотивите за увеличението на таксата битови отпадъци е във връзка с договорите за сметосъбиране и сметоизвозването. А в селата това става едва два пъти месечно и така с повечето средства се планира да се закупи нов автомобил за целта.

19,06 промила върху данъчната оценка на имотите в селата и 2,25 промила за жителите на Перник е увеличението за тази година – това е девет пъти увеличение на промилите за селата, а в Перник се запазват както и досега. С направените промени се уеднаквят сумите, които плащат хората на територията на цялата община, сподели кореспондентката на БНР  в Перник.

„Колкото повече се прилага разделното събиране, толкова по-малко боклук ще се генерира и съответно по-ниска такса ще се плаща от всяко домакинство, а общините ще имат по-малки отчисления за плащане по депонирането на отпадъците“, коментира темата в „Хоризонт до обед“ Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините.

Върви се към плавно заплащане на такса смет според количеството изхвърлен боклук

Георгиева припомни, че в таксата битови отпадъци се включват и разходите за обществените пространства – градинки, паркове, тротоари, околоблокови пространство, около контейнерите, както и на гробищните паркове.
„Таксата в Перник се вдига например заради отчисленията на общините по депонирането. Те са сериозен разход за общините и се покриват от такса битов отпадък“, поясни още Георгиева.

„Отчисленията се повишаваха плавно през годините. Според нормативната база тези отчисления за 2020 трябваше да бъдат 95 лв. на тон. След преговори с екоминистерстовото и сдружението на общините убедихме централната власт, че подобен скок е абсолютно непостижим. Тази година някои общини са поели риска да направят минимални увеличения на таксата за битов отпадък – защото има ниски данъчни оценки на имотите в селата, които не са актуализирани от 2011 година. За физическите лица давам пример – ако едни човек живее сам в голямо жилище в центъра на града, това не означава, че той изхвърля повече боклук от 4-членно семейство в по-малко количество. Изчисляването на количествата ще промени тази зависимост“, подчерта Георгиева.

„Ще използваме някой от моделите от Европа и от общини от България – това е Свиленград, това е родопската община Баните, в която за изчисляване на такса смет се използва понятието „човекомесец“ – Общината е измерила количеството, което генерира цялата територия и колко струва на човек на месец. Сезонните работници плащат само за месеците, в които са живели в общината, има друга система за разделно събиране в Златоград“.

В 70 на сто от общините е възможно и таксата за бизнеса да се изчислява на база количество, каза още Георгиева.

От януари 2022 година се очаква водещата основа за изчисляване на такса смет да бъде количеството, като всяка община ще избира начина за отчитане на това количество, обобщи още Силвия Георгиева. Оттогава отпада данъчната оценка като основа за отчитане на такса смет.

Цялото предаване може да чуете във файла

Автор:
Таня Милушева
Източник
БНР

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button