Полицаи откриха незаконно оръжие

Полицаи откриха незаконно оръжие  в имот находящ се в село Врабево, община Троян.

Задържан е  за 24 часа 71-годишен мъж, обитаващ  имота във Врабево.  Служители на Районно управление на МВР (РУ) Троян откриха незаконно оръжие –  47 ловни, 44 малокалибрени патрони(боеприпаси) и бездимен барут, за които лицето не е предоставило разрешителни документи изискващи се по закон, съобщават от ОД на МВР Ловеч

По случая е образувано досъдебно производство и работата продължават служителите на РУ Троян.

@Административнонаказателни разпоредби по Закона за оръжията, боеприпасите (патрони), взривните вещества и пиротехническите изделия/обн.ДВ, бр.73 от 17 септември 2010 год./
Чл. 156. (1) Който не изпълни изискванията на чл. 6, ал. 6, се наказва с глоба от 200 до 500 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 500 до 2000 лв.

Чл. 157. (1) Който не изпълни задължителните предписания по чл. 154, ал. 4, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв. и/или с имуществена санкция от 3000 до 5000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 1500 до 3000 лв. и/или имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв. и отнемане на разрешението за срок до две години.

Чл. 158. (1) Който откаже да предостави взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия и/или документи за тях за проверка или възпрепятства и/или отказва достъп до обектите по чл. 153, т. 1 и до документацията по чл. 153, т. 2 на длъжностно лице при упражняване на контрол по този закон, се наказва с глоба в размер 1000 лв. и/или с имуществена санкция в размер 5000 лв.“- източник ОД на МВР Ловеч

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button