Срив на приходите от нощувки през ноември

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПРЕЗ НОЕМВРИ 2020 ГОДИНА

През ноември 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са
функционирали 1 509 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за
краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 45.7 хил., а на леглата
– 91.5 хиляди. В сравнение с ноември 2019 г. общият брой на местата за настаняване,
функционирали през периода, намалява със 17.9%, а броят на леглата в тях – с 15.8%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2020
г., е 311.6 хил., или с 59.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най – голям спад на нощувките (със 70.1%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Срив на приходите от нощувки
Приходите от нощувки през ноември 2020 г. достигат 16.0 млн. лв., или с 62.5% по-малко в сравнение с ноември 2019 година. Регистриран е срив на приходите както от чужди граждани – с 66.9%, така и от български граждани – с 59.5%

През ноември 2020 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 50.3% от общия брой нощувки
на чужди граждани и 30.7% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 28.8%
от нощувките на чужди граждани и 28.9% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с
1 и 2 звезди) те са съответно 20.9 и 40.4%

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през ноември 2020 г. намалява с
66.5% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достига 138.7 хиляди. Регистриран е срив както при
чуждите граждани – със 75.3%, така и при българските – с 63.3%. Българските граждани, нощували в
местата за настаняване през ноември 2020 г., са 112.1 хил. и са реализирали средно по 2.1 нощувки.
Чуждите граждани са 26.6 хил. и са реализирали средно по 3.0 нощувки, като 69.1% от тях са
нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември 2020 г. е 11.4%, като
намалява с 12.5 процентни пункта в сравнение с ноември 2019 година. Най-висока е заетостта на
леглата в местата за настаняване с 3 звезди – 11.9%, следват местата за настаняване с 4 и 5 звезди –
11.3%, и с 1 и 2 звезди – 11.2%.

П. П В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за
краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.
В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и
туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и
апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.
Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки
ден от отчетния месец.
В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от
гостите, без стойността на допълнителните услуги.

 

Източник
НСИ

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button