260 ученици в Община Троян се завърнаха в класните си стаи

260 ученици в Община Троян се завърнаха в общинските и държавните училища  в начален и прогимназиален етап в първия ден след разрешаване на присъствените занятия за ученици от V до ХII клас след заповед на Министъра на здравеопазването РД 01-98/14.02.21 г. За страната са 42 000 ученици

Присъствено подновиха занятията си училищата ОУ „Иван Хаджийски“ Троян, ОУ „Васил Левски“ – Орешак, СУ „Васил Левски“ – с. Черни Осъм, ОУ „Васил Левски“- Борима, ОУ „Иван Вазов“ – с. Дебнево, Област Ловеч

Припомняме, че заповедта важи само за училища, в които класовете са единствена паралелка, а при невъзможност, поради влошена метеорологична обстановка и затруднено придвижване на учениците може да продължи обучението в електронна среда. За сега в училище не са се явили учениците, които отсъстват по здравословни или семейни причини, както и такива, които са от други населени места.

Няма данни за проблеми с отоплението на сградите или с транспорта на учениците.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button