Инициативата „По водите на Осъм“

Инициативата „По водите на Осъм“ е представена от  Корнелия Маринова, кмет на Община Ловеч пред кметовете на общините Ловеч, Троян, Летница, Никопол и Левски, както и областните управители на Ловеч и Плевен. Те проведоха първа работна среща Целта е да се изгради ефективно партньорство между местните власти, представителите на бизнеса и гражданското общество за интегрирано регионално развитие на територията, през която преминава р. Осъм.

Водени от тази обща цел, общините, областните администрации и другите заинтересовани страни, могат да работят съвместно за достъп до финансиране и привличане на средства от различни източници, в т.ч. по оперативни програми и други донори в новия програмен период 2021-2027 г., разрешаването на общи проблеми или оползотворяване на потенциалите за развитие на конкретна територия, без водещи да са административните граници на отделните териториални единици (населени места, общини или области), които изцяло или частично попадат в рамките на тази територия.

Всички гости изказаха поздравления на Кмета на Община Ловеч за навременната и добра инициатива и подчертаха потенциала на същата. Изразиха предложения за различни бъдещи проекти. Позициите на всички съвпаднаха по отношение на 3 водещи теми, около които да гравитират бъдещите съвместни проекти:

Превенция на риска и защита на населението посредством укрепване на речния бряг на р. Осъм, почистване на коритото на реката и пр.;
Осигуряване чистотата на реката и запазване на биологичното разнообразие;
Създаване на туристически маршрут по поречието на реката, свързващ общините Ловеч, Троян, Летница, Никопол и Левски, започващ от устието на реката в община Никопол и завършващ на територията на община Троян;
Кметовете на общините Ловеч, Троян, Летница, Никопол и Левски, както и областните управители на Ловеч и Плевен се обединиха около идеята за  инициативата „По водите на Осъм“  да бъде сключено Споразумение за съвместни инициативи и партньорство по смисъла на чл.59 и следващите от ЗМСМА.
Предстои работна среща на експертно ниво на 04.03.2021г. в гр. Ловеч, на която ще бъде обсъден проектът на споразумение за партньорство, както и общите проекти, около които да се обединят всички партньори.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button