Кметът на община Троян предлага освобождаване от наем

Преференции само за тези, които спазват установения ред

Кметът на община Троян предлага на Общинския съвет продължение на мярката за освобождаване от плащане на месечна наемна цена по действащите към момента договори на наемателите на нежилищни имоти – общинска собственост, чиято дейност е преустановена с акт на държавната власт. Това е логично удължаване на една от мерките, заложени в  Програма за запазване на работните места и доходите на жителите на  Троян през 2021 г.
Този път обаче  ще бъдат изключени от право на преференции наемателите, които са санкционирани за нарушаване на въведените забрани. Мисля, че е справедливо – преференции само за тези, които спазват установения ред, каза Донка Михайлова.

Санкционираните от контролните органи за нарушаване на въведените със Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. на министър Ангелов забрани, няма да могат да се възползват.

Това предложение ще бъде разгледано и гласувано на сесията на ОбС Троян, която ще се състои на 18.02.2021г.

Това е във връзка с изпълнението на Програмата за запазване на работните места в Община Троян.

С Решение № 312/ 18.01.2021г., на основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.6в, ал.1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, Общинският съвет – Троян реши да се удължи срока по точка 1 на Решение №267/26.11.2020 г. на Общински съвет – Троян с 1(един) месец.

Кметът на община Троян припомня , че в посочената по-горе програма са планирани и други преференции за бизнеса – намаляване на данъка на такситата на 300 лв., неиндексиране на наемите в съответствие с ръста на работната заплата, безплатна методическа помощ и консултации при кандидатстване по проекти за преодоляване на последиците от пандемията и др. Няма да се актуализират и месечните наемни цени и годишните арендни вноски по действащите към момента договори с Община Троян, област Ловеч.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button