Най-ниска е безработицата в община Троян

Най-ниска  е безработицата в община Троян – 5.9% , съобщават  от Бюрото по труда за област Ловеч.

В първия месец на тази година започналите работа регистрирани в Бюрата по труда в област Ловеч е с 50 на сто повече в сравнение с декември 2020 г.

Започналите работа регистрирани безработни през януари са 385, което е със 126 повече в сравнение с последния месец на изминалата година.

78,4% от започналите работа са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 41,6%, следвани от търговията – с 12,2%, държавното управление – 9,0%, хуманитарно здравеопазване – 4,4%, и други.

83 безработни лица от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места.

Схемата „Заетост за теб” по ОПРЧР, която стартира през месец юли 2020г., е осигурила заетост на 433 лица, като само през януари са сключени трудови договори с нови 138 безработни.

Равнището на регистрирана безработица в областта през януари, когато поради сезонните особености традиционно се отбелязва и най-високата месечна безработица, е 10,1%. Спрямо предходния месец се наблюдава увеличение от 0,2 процентни пункта

Най-ниска е безработицата през януари в община Троян – 5,9% и Община Ловеч – 6,0%. Най-висока е безработицата в общините Угърчин – 26,7%, Ябланица – 24,9%.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button