Продължават дейностите по подобряване на жилищния фонд

Продължават и дейностите по подобряване на жилищния фонд, с изпълнението на трите проекта за повишаване на енергийната ефективност на 10 жилищни сгради с 329 домакинства, за които Община Троян получи одобрение за финансиране през 2020 г.

И през настоящата 2021 г. администрацията подаде своите предложения по проект „Красива България“, като експертите подготвиха проекти за Обновяване на детски площадки в ДГ „8-ми март“ и за ремонт на читалището в с. Бели Осъм.

Продължават дейностите по подобряване на жилищния фонд
СОСТРА

Продължава и работата за развитие на туристическата инфраструктура, чрез администриране на проект „Археологически комплекс СОСТРА – реставрация, експониране и социализация“, за който Община Троян получи одобрение за финансиране на проектното предложение.
Тече работното проектиране на бъдещата Многофункционална спортна зала.Продължават дейностите по подобряване на жилищния фонд

Предстои приемане на основния документ за нашето пространствено развитие, гарантиращ устойчивото развитие на териториите и съвместяването на разнообразни интереси – Общ устройствен план на Община Троян (ОУПОТ). Към настоящия момент ОУПОТ е внесен в НИНКН за последно съгласуване. Подготвени са обобщената справка и анализ на съответствието на ОУП с Екологична оценка, които се внасят в РИОСВ 14 дни преди приемането на плана от Общински съвет.

Свързани статии

Back to top button