Стартира услуга „Асистентска подкрепа“

Стартира   услуга „Асистентска подкрепа“, която ще се предоставя в Община Троян, област Ловеч.

От началото на 2021 г. Община Троян започна предоставяне на нова безплатна социална услуга „Асистентска подкрепа“. Чрез нея се осигурява почасова подкрепа в домашна среда от асистент за самообслужване, движение и придвижване, изпълнение на ежедневни и домакински дейности и комуникация.

От услуга „Асистентска подкрепа“ могат да се възползват лица в нaдтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност. Сред целевите групи потребители попадат и децата и пълнолетните лица с трайни увреждания и определена чужда помощ. Чрез мерките по тази нова услуга ще бъде осигурена подкрепа за 107 жители на общината.

Лица, които ползват по реда на друг закон подкрепа от асистент, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или помощ за грижа в домашна среда, нямат право да се бъдат включени в нея.

Насочване за ползването на социалната услуга се извършва от отдел „Социална и здравна политика“ в Общинска администрация Троян, като лицата, които отговарят на целевите групи и желаят да ползват социалната услуга, могат да заявят своето желание или получат допълнителна информация по един от следните начини:

1. Телефони: 0670/63096 и 070014721,
2. email: hristova@troyan.bg
3. В отдел „Социална и здравна политика“ на адрес: гр. Троян, ул. „Любен Каравелов“ № 42, ет. 1.

Въз основа на индивидуалната оценка на нуждите на всеки потребител, се изготвя план за грижи с конкретни дейности за подкрепа за услуга „Асистентска подкрепа“.

 

Свързани статии

Back to top button