Войнишките паметници в Гумощник

В двора на църквата „Св. Николай Летни“ в село Гумощник,  Троян, Ловешка област, която впечатлява с фината си дърворезба и иконопис, има два войнишки паметника на загиналите гумощнери в Балканската, Междусъюзническата и Първата Световна войни.
Първият паметник е посветен на загиналите в Балканските войни 1912-1913 г. Паметникът е висок 300 см, с основи 60/60 см. Изграден е от местен пясъчник, от неизвестни местни майстори, с дарение от жителите на цялото село. Открит е през месец февруари 1914 г.
Северната страна:
Поклонъ вамъ, о борци изъ село Гумощникъ, които далеч от мили и дрогари сложихте костите си презъ братоубийствената война и тая съ полумесеца – 1912 и 13 г. За разкъсване оковите, които стягаха братята ни отвъдъ зад Рила. Отъ другаритъ ви съселяни – 1914 г. м. фев.
Източна страна:
Тозъ който падне в бой за свобода той не умира.

Димитр Стойчевъ
Минко Радоевъ
Каню Райковъ
Никола Ганковъ
Георги Стоянов
Станю Инковъ
Никола Ганчов
Маринъ Илиевъ
Стайку Миховъ
Иванъ Маринов
Мичю Матевъ
Тодоръ Колевъ
Цонко Василев
Минко Стойчевъ
Хинко Станевъ
Минко Чолаковъ
Стоянъ Беневъ
Пъю Стоянов
Тото Цонков

Къню Цанков, бр. Димо, Стоян и МичоВойнишките паметници в Гумощник

Вторият паметник е за загиналите в Първата световна война. Вида на паметника и материала от който е изработен е същият както на предходния. Открит е на 15.09.1920 г.
На източната страна, под издълбан православен кръст има следният текст: „Въ памятъ на падналитъ герой въ войната пръзъ 1915-16-17 и 18 година” и са изредени имената на четиринадесет души:
Мих. Хр. Попов
Марин Цочевъ
Цочо Беневъ
Колю Велевъ
Марко Райковъ
Райко Димитров
Стойчо Найденов
Маринъ Луканов
Пенко Марковъ
Колю Ивановъ
Маринъ Стефанов
Беню Раев
Данчо Иванов (м. Врабево)
Марин Кънев
Има и още две добавени имена, изсечени във фондамента на паметника, вероятно на по-късно загинали войници от селото: Мичо Ст. Яръков и Колю М. Ковачев.

Северна страна:
Михо Мичевъ
Тотю Енчевъ
Пею Марковъ
Дими Стефан
Маринъ Генков
Минко Ст. Биков
Илйчо Лукановъ
Маринъ Найденов
Цонко Найденовъ
Пенко Шатровъ
Иванъ Мачковъ
Матю Цанковъ
Минко Ивановъ
Стойчо Тодоровъ
отъ с. Гумушник
15 септември
1920 год.

Църквата „Свети Николай Летни” в Гумощник

Свързани статии

Back to top button