6400 безработни лица са започнали работа

6400 безработни лица са започнали работа в област Ловеч за 12-те месеца на епидемичната обстановка.

Повече от 530 регистрирани безработни средно на месец са намерили своето ново работно място от началото на пандемията до края на февруари, съобщиха от Агенцията по заетостта.

Малко над 80% от започналите работа през февруари са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 33,1%, следвани от търговията – 12,8%, държавното управление – 10,4%, селско, горско и рибно стопанство – 9,5%, хуманно здравеопазване и социална работа – 5,4%.

79 безработни лица от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца. Равнището на регистрирана безработица в Ловешка област през февруари е 9,9%.

Отчита се намаление от 0,2 процентни пункта спрямо предходния месец, както и спад на годишна база с 0,6 процентни пункта.

В края на месеца регистрираните безработни в бюрата по труда са били 5 530, което е със 134 лица по-малко от януари. На годишна база се наблюдава намаление с 315 лица.

Най-ниска е безработицата през февруари в община Ловеч– 5,8% и община Троян – 5,9%.

Най-висока е безработицата в общините Угърчин – 26,0% и Ябланица – 24,7%

6400 безработни лица са започнали работа и са се регистрирали нови 534 безработни лица, кoeто е със 196 по-малко в сравнение с януари.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button