Фермерски пазар ще има в Троян

Фермерски пазар ще има  в Троян, по традиция в четвъртък.  Това потвърди управителят на Общински пазари ЕООД, Росен Веселинов, който поясни още, че пазарът за промишлени стоки (битак) се затваря до 04.04. 2021г. Затварянето този вид пазар е въз основа на заповед  З А П О В Е Д№ РД-01-………… Ловеч, 15.03.2021г на РЗИ Ловеч

Ще бъдат спазени разпоредбите на министър Ангелов да има вход и изход. Да не се допускат хора без маски. Ще има указателни табели. Мярката е свързана с безопасността и с цел да се избегне струпване на много хора на едно място.

Днес, 16.03.2021г. със своя заповед д-р Милчева, зам.-директор на РЗИ Ловеч, въвежда   противоепидемични мерки на територията на област Ловеч, считано от нула часа на 17.03.2021г. до 04.04.2021г. включително. Причината е  увеличената заболяемост от COVD-19 в областта и достигане на 315/100хил. души население за последните две седмици

1-ва  точка от Заповедта гласи: „Забранява се провеждането пазари, тържища, изложения, събори, празници, панаири и др., като изключение се допуска само за фермерските пазари на открито при спазване на дистанция от не по-малко от 1,5 м между щандовете, а при невъзможност през маса, задължително носене на маски от търговците и клиентите и контрол за спазване еднопосочността на движение“

Въвеждане на засилен контрол от всички контролни органи (общини, МВР, ОДБХ, Дирекция Инспекция по труда Ловеч, РЗИ) за изпълнението на противоепидемичните мерки в контролираните от тях обекти и дейности.

На лицата, които нарушават въведените с настоящата заповед противоепидемични мерки да се търси административно-наказателна отговорност по чл.209а от Закона за здравето, още пише в Заповедта на  д-р Милчева.

Отново напомнят, че носенето на лични предпазни средства остава в сила за всички търговски обекти.

При посещаването им собствениците и служителите трябва да изискват поставянето на маски от страна на клиентите, както и на входовете и изходите да има наличие на дезинфектант.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button