Ивайло Славков е новият началник на РУ Троян

Гл.инсп. Радостина Петкова е сектор “Охранителна полиция” в РУ на МВР Габрово

Ивайло Славков е новият началник на РУ Троян  със заповед на министъра на вътрешните работи от 08 март 2021 год. 

Ивайло Найденов Славков е временно преназначен на длъжност Началник I степен РУ Троян, със специфично наименование главен инспектор.

Ивайло Славков е роден през 1981 год. в Троян.  Завършил е средно образование в родния си град , а през 2004 год. се е дипломирал в Академия МВР, профил „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“. През 2013 год. е придобил и образователно-квалификационна степен „магистър“ по ПРАВО във ВТУ.

Работа в системата на МВР е започнал в РУ Троян през м.ноември 2004 год., в Икономическа полиция, където е работил и до момента.

Ивайло Славков е назначен на мястото гл.инспектор Радостина Петкова, която от края на февруари  не е началник на троянската полиция.   Със заповед на министъра на вътрешните работи тя е назначена в РУ на МВР Габрово  сектор  “Охранителна полиция”.

Петкова успя да внесе промени на територията на община Троян и то доста успешни. По време на нейният мандат бе извършено обновяване  сградите на РУ на МВР – Троян  по проект. Това бе последната сграда на държавна институция, която бе реновирана.

Рокадите в полицейските управления са рутинни и периодични. Директорът  на ОД на МВР Ловеч също бе сменен. Сега е  комисар Цветозар Цанков.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button