Мерки за хора с увреждания в изборния ден

Мерки за хора с увреждания в изборния ден, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват са предприети  от Районна избирателна комисия Ловеч в изборния ден в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г. на територията на Единадесети изборен район – Ловеч по общини са както следва:

Община Троян

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване в „Център за административно обслужване“ в сградата на Община Троян, пл. „Възраждане“ № 1, както и на телефон 0670 68041 и 0670 68042 от 08.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден, а в изборния ден от 07.00 ч. до 19.30 ч. Осигурен е специализиран автомобил за транспортиране от дома до изборната секция от 07.00 ч. до 20.00 ч. в изборния ден.
Определени са секции на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Троян, както следва:
1. Избирателна секция с № 113400009, разположена в гр. Троян, ОУ „Иван Хаджийски“, 1 етаж.
2. Избирателна секция с № 113400002, разположена в гр. Троян, в сградата на Народно читалище „Борци за свобода“, кв. „Василевски“-първи етаж.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button